10 câu giao tiếp tiếng Anh hàng ngày khi gặp lại bạn

Khi giao tiếp tiếng Anh hàng ngày, bạn thường hỏi bạn bè của mình như thế nào?

Tiếng Anh giao tiếp


1. Điều gì khiến bạn say như vậy? Điều gì khiến bạn lại nói thế? Bạn gặp rắc rối gì?


2. Chuyện gì đang xảy ra? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có chuyện gì vậy?


3. Bạn đang nghĩ gì? Bạn đang nghĩ gì vậy? Điều gì khiến bạn trầm ngâm?


4. Hạn chót là gì? Khi nào nó phải được nộp? Thời hạn là bao lâu?


5. Có chuyện gì với bạn? Bạn bị sao vậy? Tôi làm gì để hết giận? (một chút máu gypsy …)


6. Mục đích chuyến thăm của bạn là gì? Bạn gặp tôi với mục đích gì?


7. Thời tiết như thế nào? Thời tiết thế nào?


8. Món ăn yêu thích của bạn là gì? Mon ăn khoai khẩu của bạn la gi?


9. Công việc của bạn là gì? Bạn làm nghề gì?


10. Bất cứ điều gì bạn nghĩ là tốt với tôi. Bạn nghĩ sao cũng được. Đó là vào bạn suy nghĩ.


Đọc thêm các bài viết:


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.