10 cấu trúc dùng để xin lỗi

Bạn có biết cách đúng để nói lời xin lỗi? Mời các bạn cùng học bài tiếng Anh sau đây để có câu trả lời.

Bạn có biết cách đúng để nói lời xin lỗi? Học đi học tiếng Anh sau cho câu trả lời.

Tiếng Anh giao tiếp

1. xin lỗi?

Xin lỗi?

Xin lỗi, bạn đã nói gì?

Xin lỗi, bạn đã nói gì?

3. Tôi xin lỗi?

Xin lỗi?

4. Tôi xin lỗi, bạn có thể nói lại lần nữa được không?

Xin lỗi, bạn có thể lặp lại nó được không?

5. Tha thứ?

Xin lỗi?

[…Khi muốn nói xin lỗi – về một việc làm sai:…]

*Thân mật

1. Tôi xin lỗi vì tôi đến muộn.

Xin lỗi tôi tới trễ.

2. Tôi rất xin lỗi vì tôi đã quên sinh nhật của bạn.

Xin lỗi, tôi đã quên sinh nhật của bạn.

*Phần mộ

1. Tôi xin bà thứ lỗi, tôi không thấy bà đang chờ được phục vụ.

Tôi xin lỗi bà, tôi không thấy bà chờ được phục vụ.

2. Tôi vô cùng xin lỗi nhưng những vé đó đã được bán hết.

Tôi thực sự xin lỗi nhưng những vé đó đã được bán hết.

3. Tôi phải xin lỗi vì hành vi thô lỗ của các con tôi.

Tôi phải xin lỗi vì hành vi thô lỗ của các con tôi.

Xem thêm các bài viết khác:

=> Kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn: ĐÂY


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.