13 câu giao tiếp dùng cho “hẹn hò”

Bạn muốn sắp xếp một cuộc hẹn với một người nước ngoài, nhưng bạn không biết làm thế nào để nói tiếng Anh. Hãy tham gia bài học sau để tìm ra câu trả lời chính xác nhất.

Bạn muốn sắp xếp một cuộc hẹn với một người nước ngoài, nhưng bạn không biết làm thế nào để nói chuyện tiếng Anh Làm sao. Hãy tham gia bài học sau để tìm ra câu trả lời chính xác nhất.

học tiếng Anh

CUỘC HẸN

 1. what time we meet ?: chúng ta sẽ gặp nhau lúc mấy giờ?
 2. chúng ta hãy gặp nhau tại…: chúng ta hãy gặp nhau tại…
 3. bạn muốn gặp ở đâu ?: bạn muốn gặp ở đâu?
 4. I’ll see you… at ten hours: Tôi sẽ gặp bạn… lúc 10 giờ
 5. I’ll meet you there: Tôi sẽ gặp bạn ở đó
 6. see you there !: hẹn gặp lại!
 7. hãy cho tôi biết nếu bạn có thể làm được: hãy cho tôi biết nếu bạn có thể
 8. I’ll call you later: Tôi sẽ gọi lại cho bạn sau
 9. địa chỉ của bạn là gì?: địa chỉ nhà của bạn là gì?

KHI CHÚNG TA GẶP

 1. I’m running a little late: I’m a little late
 2. I’ll be there in… minutes: Tôi sẽ ở đó sau… phút
 3. bạn đã ở đây lâu chưa ?: bạn ở đây lâu chưa?
 4. bạn đã chờ đợi lâu chưa ?: bạn đã đợi bao lâu rồi?

Đọc thêm các bài viết:

=> Kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn: ĐÂY


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.