14 hình khối trong tiếng Anh

Chủ đề học tiếng Anh này rất phù hợp với những bạn học toán. Cùng nhau khám phá nhé.

Đề tài học tiếng Anh Điều này rất thích hợp cho những bạn học toán. Cùng nhau khám phá nhé.

học tiếng Anh

1. Circle / ‘sə: kl / vòng tròn

2. Triangle / ‘traiæɳgl / tam giác

3. Square / skweə / hình vuông

4. Rectangle / ‘rek, tæɳgl / hình chữ nhật

5. Pentagon / ‘pentəgən / hình ngũ giác

6. Hexagon / ‘heksægən / hình lục giác

7. Octagon / ‘ɔktəgən / Hình bát giác

8. Oval / ‘ouvəl / hình bầu dục

9. star / stɑ: / hình ngôi sao

10. Nón / koun / nón

11. Sphere / sfiə / hình cầu

12. Cube / kju: b / cube / khối lập phương

13. Cylinder / ‘silində / hình trụ

14. Pyramid / ‘pirəmid / hình chóp


Bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết khác:


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.