15 cách chỉ đường thông dụng trong tiếng Anh

Nếu một người nước ngoài hỏi đường bạn, bạn sẽ trả lời như thế nào? Nếu chưa biết, hãy cùng học những câu tiếng Anh dưới đây để có thể dễ dàng trả lời bất cứ lúc nào. 🙂

Nếu một người nước ngoài hỏi đường bạn, bạn sẽ trả lời như thế nào? Nếu bạn chưa biết, hãy cùng tìm hiểu những mẫu tiếng Anh Câu hỏi sau đây có thể dễ dàng trả lời bất cứ lúc nào. 🙂

học tiếng Anh


1. Đưa ra chỉ đường – Chỉ đường
2. nó ở bên này – nó ở bên này
3. đó là cách – nơi đó ở đằng kia
4. bạn đang đi sai đường – bạn đang đi sai đường
5. bạn đang đi sai hướng
– bạn đang đi sai hướng
6. đi đường này – đi đường này
7. đi xuống đó – đi xuống đó
8. rẽ trái đầu tiên – rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên
9. rẽ phải ở lượt thứ hai – rẽ phải ở lượt thứ hai
10. rẽ phải tại ngã tư – rẽ phải tại ngã tư
11. tiếp tục đi thẳng về phía trước khoảng một dặm
– tiếp tục đi thẳng khoảng 1 dặm nữa (1 dặm tương đương 1,6 km)
12. tiếp tục qua trạm cứu hỏa – tiếp tục qua trạm cứu hỏa
13. bạn sẽ đi qua một siêu thị bên trái của bạn
.- bạn sẽ đi qua một siêu thị ở phía bên tay trái
14. tiếp tục đi thêm một trăm thước / hai trăm mét / nửa dặm / km …
– tiếp tục đi thêm 100 thước / 200m / nửa dặm / 1km … thêm
15. nó sẽ ở bên trái của bạn / bên phải của bạn / thẳng về phía trước của bạn / …
chỗ đó nằm bên tay trái / bên tay phải / ngay trước mặt /….


Bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết khác:


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.