15 cặp từ trái ngược trong tiếng Anh

Hôm nay chúng ta cùng khám phá những cặp từ trái nghĩa trong trường này nhé!

Hôm nay chúng ta cùng khám phá những cặp từ trái nghĩa trong du học đây chính là nó!

học tiếng Anh


1. above / ə’bʌv / ở trên>
2. add / æd / cộng, thêm>
3. tất cả / ɔ: l / tất cả>
4. alone / ə’loun / một mình>
5. back / bæk / phía sau>
6. before / bi’fɔ: / before>
7. begin / bi’gin / start>
8. to / lớn / to>
9. cool / ku: l />
10. dark / dɑ: k / dark>
11. khó khăn / ‘difikəlt / khó khăn>
12. khô / drai / khô>
13. đông / i: st / đông>
14. rỗng / ‘trống rỗng / trống rỗng>
15. enter / ‘entə / lối vào>


Bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết khác:


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.