17 câu giao tiếp để chỉ đường trong tiếng Anh

Trong một bài học khác, chúng ta đã học về yêu cầu chỉ đường trong tiếng Anh đàm thoại, Bài học này sẽ giới thiệu cho bạn những cấu trúc cần thiết để chỉ đường.

Trong một bài học khác, chúng ta đã tìm hiểu về cách yêu cầu chỉ đường trong Tiếng Anh giao tiếpBài học này sẽ giới thiệu cho bạn những cấu trúc cần thiết để chỉ đường.

Tiếng Anh giao tiếp

1. bạn đang đi sai đường: bạn đang đi sai đường

2. nó theo cách này: nơi đó ở bên này

3.nó theo cách đó: nơi đó ở đằng kia

4. bạn đang đi sai hướng: bạn đang đi sai hướng

5. take this road: đi đường này

6. go down there: đi xuống đó

7. Đi đầu tiên bên trái: rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên

8. take the second on right: quẹo phải ở ngã rẽ thứ hai

9. rẽ phải tại ngã tư: rẽ phải tại ngã tư

10. tiếp tục đi thẳng về phía trước khoảng một dặm: tiếp tục đi thẳng về phía trước khoảng 1 dặm (1 dặm là khoảng 1,6 km)

11. tiếp tục qua trạm cứu hỏa: tiếp tục qua trạm cứu hỏa

12. Bạn sẽ đi qua một siêu thị bên trái của bạn: bạn sẽ đi qua một siêu thị phía tay trái

13. keep going for another…: tiếp tục… nữa

trăm thước 100 thước (bằng 91m)

hai trăm mét 200m

nửa dặm nửa dặm (khoảng 800m)

km 1km

14. it will be…: nơi đó là…

15. on your left: bên tay trái của bạn

16. on your right: bên tay phải của bạn

17. thẳng về phía trước của bạn: ngay trước mặt bạn

Đọc thêm các bài viết:

Kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn: ĐÂY


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.