Bài ngắn về tình bạn Những điều dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn khách quan và đúng đắn hơn về mỗi mối quan hệ bạn bè. “Chúng ta không thể đặt tên cho các thiên thần có cánh, chúng là bạn của nhau.” Cuộc sống của chúng ta sẽ vô nghĩa biết bao nếu không có bạn bè.