22 động từ luôn đi kèm với giới từ “in”

Trong tiếng Anh, luôn có những động từ đi kèm với một giới từ cố định, chúng chỉ mang một ý nghĩa nhất định khi dùng với tính từ này chứ không phải tính từ khác.

Ở trong tiếng Anh Luôn có những động từ đi kèm với một giới từ cố định, chúng chỉ mang một ý nghĩa nhất định khi dùng với một tính từ này chứ không phải một tính từ khác. Bài học hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn những động từ đi kèm với giới từ “in” và ý nghĩa của chúng.

Tiếng Anh giao tiếp

1. To belivevein st / sb: tin vào điều gì / vào ai

2. To enjoy in st: vui mừng về điều gì đó

3. To Employ in st: dùng để làm gì

4. Để khuyến khích sb in st: khuyến khích ai đó làm điều gì đó

5. To discourage sb in st: làm nản lòng bất cứ ai

6. Được tham gia vào st

7. To be experience in st: đã trải qua một điều gì đó

8. To help sb in st: giúp ai đó việc gì

9. To include st in st: để bao gồm một cái gì đó trong một cái gì đó

10. To indulge in st: để say mê một cái gì đó

11. Để hướng dẫn sb in st: hướng dẫn ai đó làm việc gì đó

12. To be Quan tâm đến st / doing st: quan tâm đến điều gì đó / đang làm

13. To investment st in st: đầu tư vào một thứ gì đó

14. To involed in st: dính vào cái gì đó

15. Để kiên trì trong st: để kiên trì trong một cái gì đó

16. To share in st: chia sẻ điều gì đó

17. To share st with sb in st: chia sẻ điều gì đó với ai đó

18. To beret in st: thiếu một thứ gì đó

19. To be lucky in st: may mắn trong điều gì đó

20. To benest in st / sb: trung thực với điều gì đó

21. To be enter in st: tham gia vào việc gì đó

To beeak in st: yếu đuối trong điều gì đó

Đọc thêm các bài viết:

=> Kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn: ĐÂY


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.