23 từ vựng về giáo dục

Bạn có biết tốt, tốt và xuất sắc được viết bằng tiếng Anh như thế nào không? Cùng tìm hiểu bài sau để có câu trả lời nhé.

Bạn có biết học thuật tốt, tốt và xuất sắc được viết như thế nào trong tiếng Anh ko? Cùng tìm hiểu bài sau để có câu trả lời nhé.

học tiếng Anh

1. Bài học / Đơn vị: Bài học

2. Bài tập / Nhiệm vụ / Hoạt động: Bài tập

3. Bài tập về nhà / Bài tập về nhà: Bài tập về nhà

4. Báo cáo nghiên cứu / Giấy / Bài báo: Báo cáo khoa học

5. Bảng điểm học tập / Lịch xếp loại / Giấy chứng nhận kết quả: Bảng điểm

6. Chứng chỉ: Bằng cấp, chứng chỉ

7. Trình độ chuyên môn: Bằng cấp

8. Mê tín dụng / Thực hành theo định hướng tín dụng: Bệnh thành tích

9. Write / Develop (v): Biên soạn (giáo trình)

10. Drop out (of school) (Phrasal Verb): Bỏ học

11. Drop-outs (n): Học sinh bỏ học

12. Nghiên cứu / Công việc nghiên cứu: Nghiên cứu khoa học

13. Break / Recess: Nghỉ giải lao (giữa giờ)

14. Summer holiday: Kỳ nghỉ hè

15. Chương trình học thêm: Extracurriculars

16. Ghi danh: Nhập học

17. Play truant (v): Trốn học

18. Học bổ túc: Bổ túc văn hóa

19. Lễ tốt nghiệp: Lễ tốt nghiệp

20. Đạt: Điểm trung bình

21. Tín chỉ: Điểm tốt

22. Xuất sắc: Điểm Giỏi

23. Điểm cao: Điểm xuất sắc

Xem thêm các bài viết khác:

=> Kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn: ĐÂY


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.