6 Cấu trúc ngữ pháp tiếng anh đặc biệt

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh tổng hợp những cấu trúc ngữ pháp đặc biệt, giúp bạn chủ động học tiếng Anh và nắm vững ngữ pháp, từ đó làm bài tốt hơn trong các kỳ thi, bài kiểm tra.


Một số cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh tổng hợp những cấu trúc ngữ pháp đặc sắc, giúp bạn chủ động học tiếng Anh và nắm chắc ngữ pháp, từ đó làm bài tốt hơn trong các kỳ thi, bài kiểm tra.


ngữ pháp tiếng Anh


6 cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong tiếng Anh


1. V-ing + sth + be + adj – nếu không muốn nói là không thể


– Khi chúng ta mô tả những hành động có khả năng thành công rất thấp. Các tính từ ở đây thường là khó khăn, vất vả, nguy hiểm, mạo hiểm…


Ví dụ: Đi du lịch một mình vào rừng là một cuộc phiêu lưu – nếu không muốn nói là không thể


2. Có + có + không + N + cũng không phải + NỮ


– Có nghĩa là “không… và không”


Ví dụ: Không có thức ăn và nước uống (no food and no water)


3. Không có / không có thời gian để V / be + adj


– Có nghĩa là: “không kịp / không đủ thời gian”


Ví dụ: không có thời gian để xác định cái gì là


4. S + may + đặt trên a + adj + phía trước nhưng bên trong + S + adj …


Ý nghĩa: bề ngoài có người thế này, nhưng bên trong họ lại có những cảm xúc và trạng thái trái ngược nhau.


Ví dụ: Bạn có thể dũng cảm ra mặt nhưng bên trong bạn lại sợ hãi và lo lắng


5. S + see yourself + V-ing…


– Sử dụng mẫu câu trên để mô tả khi ai đó có cơ hội để tận hưởng hoặc hoàn thành một việc gì đó.


Ví dụ: Bạn có thể thấy mình đang đi cáp treo ở San Francisco (Bạn có cơ hội đi cáp treo ở San Francisco)


6. Có (không) dường như + N …


– Dùng appeared = Dường như với nghĩa: có vẻ như


Ví dụ: Không có bất cứ thứ gì trong viện bảo tàng


Bạn cũng có thể tham khảo các bài viết này:


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.