7 phẩm chất giúp bạn lọt “mắt xanh” nhà tuyển dụng

Dưới đây là 7 phẩm chất giúp bạn lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng bằng tiếng Anh.

Hãy tận dụng những phẩm chất mà bạn có, nhà tuyển dụng sẽ xem xét và đánh giá những phẩm chất của bạn một cách khách quan và chính xác nhất. Dưới đây là 7 phẩm chất giúp bạn lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng bởi tiếng Anh.

Tuyển dụng Langmaster


1. đầy tham vọng [æm’bi∫əs]: có tham vọng


2. bí mật [‘kɔnfidənt]: tin chắc


3. thiện chí [,kɔn∫i’en∫əs]: tận tâm


4. siêng năng [‘dilidʒənt]: siêng năng


5. linh hoạt [‘fleksəbl]: Linh hoạt


6. dễ dàng [‘i:zi ‘gouiη]: dễ gần


7. đáng tin cậy [ri’laiəbl]: đáng tin cậy


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.