8 câu giao tiếp thể hiện sự KHÔNG THÍCH

Học tốt một ngoại ngữ để bày tỏ sự không thích của bạn một cách lịch sự và phù hợp với ngữ cảnh.

Hãy học ngoại ngữ Tốt hơn là bạn nên bày tỏ sự không thích của mình một cách lịch sự, phù hợp với ngữ cảnh.

từ vựng tiếng Anh

1. Tôi không thực sự thích nó. (Tôi không thực sự thích nó.)

2. Tôi không thích nó lắm. (Tôi không thích nó cho lắm.)

3. Đó không thực sự là điều yêu thích của tôi…

* Khi mối quan hệ giữa người nói và người nghe đủ thân mật, họ có thể sử dụng cách nói trực tiếp và trực tiếp hơn như:

4. Tôi không thích / ghét / ghê tởm

5. Tôi không thể chịu đựng / chịu đựng được. (Tôi không thể chịu đựng được.)

* THỂ HIỆN SỰ CỐ GẮNG.

6. Tôi ghê tởm với

7. Tôi buồn nôn

8. I am disease of … (Tôi phát ốm vì …)


Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết:


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.