Ai là Bộ trưởng Bộ Giáo dục? Tiểu sử ông Nguyễn Kim Sơn

PGS. GS.TS Nguyễn Kim Sơn làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục không được nhiều người quan tâm? Vậy Bộ trưởng Bộ Giáo dục là ai, Hãy cùng Giai Ngọ tìm câu trả lời trong bài viết nhé!

Bước vào năm học mới, nhiều bậc phụ huynh đang chuẩn bị cho con em mình bước vào năm học. Trong đó, có nhiều câu hỏi liên quan như Bộ trưởng Bộ Giáo dục là ai?? Ông Nguyễn Kim Sơn là ai? Hãy cùng Mang Tận Nhà tìm câu trả lời Bộ trưởng Bộ Giáo dục là ai trong bài viết.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục là ai?

Bộ trưởng Bộ Giáo dục là Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn. Ông hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục là ai?

Ông Nguyễn Kim Sơn trúng cử nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội đồng bầu cử quốc gia với 100% thành viên có mặt biểu quyết; thông qua Biên bản bế mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tiểu sử tóm tắt của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn sinh năm nào?

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn sinh ngày 18 tháng 11 năm 1966. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. .

Trước đó, Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ông Phùng Xuân Nhạ.

Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Kim Sơn quê ở đâu?

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn quê quán tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Sự nghiệp của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn gắn liền với Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Kim Sơn quê ở đâu?

Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Kim Sơn là người dân tộc nào?

Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Kim Sơn dân tộc Kinh. Ông là nhà nghiên cứu Nho học, nhà chính trị, nhà quản lý giáo dục Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Kim Sơn vào Đảng khi nào?

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vào Đảng ngày 26 tháng 12 năm 2000. Ngày chính thức là ngày 26 tháng 12 năm 2001.

Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trình độ đào tạo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Trình độ học vấn và đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn gồm:

 • GDTX: 12/12 THPT.
 • Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Văn khoa chuyên ngành Hán Nôm.
 • Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn học.
 • Cao cấp lý luận chính trị.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Trung (C), Tiếng Anh (sử dụng được).

Với nội dung trên, Giải Ngộ không chỉ giúp các bạn hiểu được Bộ trưởng Bộ Giáo dục là ai mà còn nắm rõ hơn những thông tin chi tiết về ông Nguyễn Kim Sơn.

Tóm tắt quá trình công tác của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Giai đoạn từ tháng 9 năm 1985 đến tháng 2 năm 1999

 • 9/1985 – 6/1990: Sinh viên Khoa Văn (chuyên Hán Nôm) Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
 • 7/1990 – 3/1991: Học ngoại ngữ; lập đề tài nghiên cứu; đã hoàn thành thủ tục chuyển tiếp nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
 • Tháng 4/1991 – 12/1992: Giảng viên Khoa Ngôn ngữ học, Nghiên cứu sinh Ngữ văn (chuyên Văn học Việt Nam), Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; Ủy viên Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (từ tháng 9/1991).
 • 01/1993 – 02/1999: Giảng viên Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN; Nghiên cứu sinh Văn học (đến tháng 4/1996).

Giai đoạn từ tháng 9 năm 1985 đến tháng 2 năm 1999

Giai đoạn từ tháng 3 năm 1999 đến tháng 10 năm 2009

 • 3/1999 – 3/2002: Giảng viên Khoa Ngữ văn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – ĐHQGHN.
 • 4/2002 – 3/2003: Phó Giám đốc Trung tâm Hán học, Giảng viên Khoa Ngữ văn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – ĐHQGHN.
 • 4/2003 – 4/2006: Trưởng phòng Đào tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Hán học, Giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – ĐHQGHN (đến tháng 12/2003).
 • 05/2006 – 05/2007: Trưởng phòng Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Hán học, Giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
 • 06/2007 – 05/2008: Học giả Tư tưởng Nho giáo tại Việt Nam tại Viện Harvard Yenching, Đại học Harvard, Hoa Kỳ.
 • 06/2008 – 10/2009: Giám đốc Trung tâm Hán học, Giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Tóm tắt quá trình công tác của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Giai đoạn từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 4 năm 2021

 • 11/2009 – 7/2010: Phó Giám đốc, kiêm Giám đốc Trung tâm Hán học; Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (từ tháng 6/2010).
 • 8/2010 – 12/2011: Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Hán học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
 • 01/2012 – 02/2016: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN.
 • Tháng 02/2016 – 06/2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN.
 • 6/2016 – 9/2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN.
 • 9/2016 – 01/2019: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN; Viện trưởng Trần Nhân Tông (từ tháng 2/2017).
 • 01/2019 – 01/2021: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN; Viện trưởng Trần Nhân Tông.
 • Tháng Từ tháng 01 năm 2021 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN; Viện trưởng Trần Nhân Tông.
 • Từ ngày 8/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV được bầu giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn và trả lời được câu hỏi Bộ trưởng Bộ Giáo dục là ai. Đồng thời biết thêm thông tin về Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn. Bên cạnh đó, đừng quên theo dõi nhiều bài viết mới từ Giai Ngô nhé.

Source: Banggiaonline.com
Category: Tiểu Sử

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.