An Dương Vương đặt quốc hiệu nước ta là gì?

Đối với các dân tộc, việc đặt quốc hiệu; Tên nước gắn với một sự kiện lịch sử nào đó có ý nghĩa to lớn của dân tộc. Quốc hiệu của nước ta thời An Dương Vương là gì? Cùng Mang Tận Nhà tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Quốc huy là gì?

Quốc hiệu là tên chính thức của một quốc gia. Đối với các dân tộc, việc đặt tên nước, tên quốc gia gắn với một sự kiện lịch sử nào đó, có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc.

Đây cũng là một trong những cách để khẳng định một quốc gia có lãnh thổ riêng, có số lượng dân cư nhất định và có độc lập, chủ quyền riêng.

Quốc hiệu là tên chính thức của một quốc gia, không chỉ biểu thị chủ quyền lãnh thổ mà còn là quốc hiệu chính thức dùng trong ngoại giao; đại diện cho các thể chế và mục tiêu chính trị của một quốc gia.

Quốc hiệu Việt Nam hiện nay là “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, trong kỳ họp thứ nhất Quốc hội nước Việt Nam thống nhất, toàn thể Quốc hội đã thống nhất lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tên nước ta là An Dương Vương?

Tên nước ta là An Dương Vương?

An Dương Vương đặt tên nước ta là Âu Lạc. Ý nghĩa của quốc hiệu Âu Lạc là tình đoàn kết.

Sau khi làm Thục Phán với ưu thế của mình, ông đã xưng vương (An Dương Vương), thống nhất các bộ lạc Lạc Việt và Âu Việt, lập ra nước Âu Lạc (tên hai chữ của hai bộ tộc Âu Việt và Lạc Việt). ). Quốc hiệu Âu Lạc tồn tại trong 50 năm từ 257 TCN đến 207 TCN.

Quốc hiệu Việt Nam qua lịch sử dựng nước

Văn Lang – thời Hùng Vương

Từ đầu thời đại đồ đồng, đã có khoảng 15 bộ lạc Lạc Việt sinh sống chủ yếu ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Trong các bộ lạc Lạc Việt, bộ tộc Văn Lang là hùng mạnh nhất. Thủ lĩnh của bộ tộc này là người đã thống nhất các bộ lạc Lạc Việt, lập nên Nhà nước Văn Lang, xưng vương – mà sử cũ gọi là Hùng Vương, đóng đô ở Phong Châu (tỉnh Phú Thọ ngày nay). .

Ý nghĩa của quốc hiệu Văn Lang: Hiện nay, có nhiều cách hiểu khác nhau. lang là lan tỏa, văn là văn hóa. Văn Lang có nghĩa là cội nguồn văn hóa có sức lan tỏa.

Âu Lạc – Thời vua An Dương Vương

Thời vua An Dương Vương đặt tên nước ta là Âu Lạc – nghĩa là đoàn kết.

Sau khi làm Thục Phán với ưu thế của mình, ông đã xưng vương (An Dương Vương), thống nhất các bộ lạc Lạc Việt và Âu Việt, lập ra nước Âu Lạc (tên hai chữ của hai bộ tộc Âu Việt và Lạc Việt). ). Quốc hiệu Âu Lạc tồn tại trong 50 năm từ 257 TCN đến 207 TCN

Vạn Xuân – Tên nước ta thời Tiền Lý, Ngô.

Ý nghĩa quốc hiệu Vạn Xuân: (Mang ý nghĩa đất nước bền vững với vạn suối), Mùa xuân năm 542, Lý Bí khởi nghĩa, đánh đuổi quân Lương, giải phóng lãnh thổ.

Tháng 2 năm 544, Lý Bí lên ngôi, lấy hiệu là Lý Nam Đế, đặt nước là Vạn Xuân, khẳng định lòng tự tôn dân tộc, tinh thần độc lập và mong muốn đất nước mãi mãi bền vững.

Đại Cồ Việt – Tên nước ta thời nhà Đinh

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh dẹp yên loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, lên ngôi vua và đổi tên nước là Đại Cồ Việt (Đại có nghĩa là lớn, Cổ có nghĩa là lớn, do đó tên nước ta có nghĩa là lớn Việt Nam). ). Lần đầu tiên chúng ta thấy yếu tố “Việt” được đưa vào quốc hiệu.

Quốc hiệu Đại Cồ Việt tồn tại trong 86 năm (968-1054) suốt các triều đại Đinh (968-979), đầu Lê (980-1009) và đầu Lý (1010-1053).

Đại Việt – Tên nước ta thời Lý, Trần, sau đổi là Hồ.

Năm 1054, nhân một điềm lành có ngôi sao sáng nhiều ngày xuất hiện, nhà Lý (Lý Thái Tông) liền đổi quốc hiệu là Đại Việt (Việt Nam là một nước lớn, yếu tố “Việt” tiếp tục được khẳng định). xác định), và quốc hiệu là Đại Việt không đổi cho đến cuối thời Trần.

Đại Ngu – Tên nước ta thời nhà Hồ

Tháng 3 năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất vua Trần Thiếu Đế lập ra nhà Hồ và đổi quốc hiệu là Đại Ngu (“Ngu” theo tiếng cổ có nghĩa là “thái bình”).

Quốc hiệu đó tồn tại cho đến khi quân Minh đánh tan nhà Hồ (tháng 4 năm 1407).

Đại Việt được dùng làm quốc hiệu của nước ta vào thời Hậu Lê và Tây Sơn.

Sau 10 năm kháng chiến (1418-1427), cuộc khởi nghĩa chống quân Minh của Lê Lợi đã hoàn toàn thắng lợi. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi, đặt quốc hiệu là Đại Việt (lãnh thổ nước ta lúc này về phía nam đã đến Huế). Quốc hiệu Đại Việt được giữ suốt thời Hậu Lê (1428-1787) và thời Tây Sơn. 1788-1802).

Kể cả các triều đại Lý, Trần, Hậu Lê và Tây Sơn, quốc hiệu Đại Việt của nước ta tồn tại 748 năm (1054-1804).

Việt Nam – Tên nước ta dưới thời Nguyễn 1804-1884

Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi vua và sau đó đổi tên nước thành Việt Nam. Sách Đại Nam Thực Lục ghi: “Giáp Tý, năm Gia Long thứ 3 (1804), tháng 2, ngày Đinh Sửu, đặt quốc hiệu là Việt Nam, đưa cáo Thái Miếu, xuống chiếu bố cáo trong ngoài”.

Tên Việt Nam có nghĩa là đất nước của người Việt Nam ở phương Nam để phân biệt với đất nước của người ở phương Bắc.

Đại Nam – Tên nước ta thời vua Minh Mạng nhà Nguyễn.

Thời vua Minh Mạng (1820-1840) đổi quốc hiệu là Đại Nam (nghĩa là phương Nam lớn). Tuy nhiên, hai từ “Tiếng Việt” vẫn được sử dụng rộng rãi trong các tác phẩm văn học, trong nhiều giao dịch dân sự và quan hệ xã hội.

Quốc hiệu này về mặt lý thuyết tồn tại trong 107 năm từ 1838 đến 1945.

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Tên nước ta trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1945-1975)

Ngày 19-8-1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, lật đổ hoàn toàn ách thống trị của phong kiến ​​và thực dân, mở ra kỷ nguyên mới. Khoảng 2h ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Quốc hiệu này khác với các quốc hiệu khác ở chỗ nó gắn liền với một thể chế chính trị (Dân chủ cộng hòa) thể hiện bản chất và mục đích của nhà nước, đó là quyền dân chủ, tự do và công lý cho mọi người.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Tên nước ta từ năm 1976 đến nay

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, trong kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Việt Nam thống nhất, toàn thể Quốc hội đã nhất trí lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hiệu này, cũng giống như quốc hiệu trước, gắn liền với thể chế chính trị (CHXHCN) và có ý nghĩa thể hiện mục tiêu hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.

Một số câu hỏi khác

An Dương Vương đời vua Hùng thứ mấy?

Sau 18 đời vua Hùng, đến đời An Dương Vương – Thục Phán.

Theo truyền thuyết, Thục Phán đem quân đánh Văn Lang, vua Hùng thứ 18 chống cự, nhảy xuống sông tự tử, các tướng đều đầu hàng. Nước Văn Lang mất vào tay Thục Phán, ông lên ngôi, lấy hiệu là An Dương Vương.

Tên nước ta là An Dương Vương?

Các vua Hùng đã đặt tên nước là gì?

Danh sách các quốc hiệu các Vua Hùng chính thức đặt cho Việt Nam theo dòng lịch sử. Các quốc hiệu này đều được ghi vào sử sách Việt Nam, hoặc được sử dụng chính thức trong các nghi thức ngoại giao quốc tế.

  • Văn Lang: Được coi là quốc hiệu đầu tiên của Việt Nam.
  • Âu Lạc: Năm 257 TCN, nước Âu Lạc được thành lập.
  • Vạn Xuân: Là quốc hiệu của Việt Nam trong thời kỳ độc lập ngắn ngủi.
  • Đại Cồ Việt: Là quốc hiệu của Việt Nam từ thời nhà Đinh đến đầu thời nhà Lý.
  • Đại Việt: Là quốc hiệu của Việt Nam từ thời Lý.
  • Đại Ngu: Là quốc hiệu của Việt Nam thời nhà Hồ.
  • Việt Nam: Quốc hiệu Việt Nam chính thức xuất hiện vào thời Nguyễn.
  • Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là tên gọi của cả nước Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954.

Tên nhà nước đầu tiên của nước ta là gì?

Nhà nước đầu tiên của chúng ta là nhà nước Văn Lang với 18 đời vua Hùng với hàng trăm, hàng nghìn truyền thuyết, câu chuyện hấp dẫn trong văn học Việt Nam.

Lịch sử dựng nước của vua Hùng là thời đại mở nước, dựng nước của đất nước Việt Nam ngày nay. Đây cũng là sự tiếp nối từ thời kỳ thị tộc, bộ lạc sang thời kỳ phân chia giai cấp và xuất hiện nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Vua Hùng đầu tiên của nước Văn Lang là Chí Cần, hiệu là Kinh Dương Vương, hiệu là Lộc Tục, trị vì 86 năm (từ 2879-2794 trước Công nguyên).

Tên nước ta là An Dương Vương?

Tên nước Việt Nam có từ khi nào?

Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi, mở ra nhà Nguyễn và đổi tên nước thành Việt Nam. Quốc hiệu Việt Nam được chính thức công nhận về mặt ngoại giao vào năm 1804.

Đến cuối đời vua Minh Mạng, nước đổi tên là Đại Nam (1838). Tuy nhiên, hai từ “Việt Nam” vẫn được sử dụng rộng rãi trong các tác phẩm văn học, trong nhiều giao dịch dân sự và quan hệ xã hội.

Ngày 19/8/1945, khi Cách mạng Tháng Tám thành công, lật đổ hoàn toàn ách thống trị của phong kiến ​​và thực dân, mở ra kỷ nguyên mới. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và được khẳng định trong Hiến pháp năm 1946.

Xem thêm:

Với nội dung bài viết trên, Giai Ngô đã giải thích cho bạn Quốc hiệu là gì? Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề này, hãy để lại bình luận bên dưới.

Source: Banggiaonline.com
Category: Là gì

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.