Các cụm từ thông dụng với Out Of, From, With

Các bài học tiếng Anh dưới đây là các cụm giới từ rất thông dụng cùng với OUT OF, FROM và WITH được sử dụng trong lời nói hàng ngày. Cùng nhau nghiên cứu nhé.

Mục học tiếng Anh Sau đây là các cụm giới từ rất phổ biến với OUT OF, FROM và WITH được sử dụng trong lời nói hàng ngày. Cùng nhau nghiên cứu nhé.

Tiếng Anh giao tiếp

“NGOÀI RA”

 1. Không có việc làm: thất nghiệp
 2. Out of date: lỗi thời
 3. Out of reach: ngoài tầm với
 4. Out of money: hết tiền
 5. Ngoài nguy hiểm: thoát khỏi nguy hiểm
 6. Out of use: hết sử dụng
 7. Khỏi câu hỏi: không thể bàn cãi
 8. Không theo thứ tự: xấu
 9. Xa mặt, xa tâm: xa mặt, xa lòng.

“TỪ”

 1. từ bây giờ trở đi: từ bây giờ
 2. theo thời gian: đôi khi
 3. từ bộ nhớ: theo bộ nhớ
 4. từ tệ đến tệ hơn: trở nên tồi tệ hơn
 5. từ những gì tôi có thể thu thập: theo những gì tôi biết

“VỚI”

 1. ngoại trừ: ngoại trừ
 2. với ý định: có chủ ý
 3. liên quan đến: để tham khảo
 4. with a view to + Ving: nhằm mục đích gì

Xem thêm các bài viết khác:

=> Kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn: ĐÂY


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.