Cách đọc phân số trong tiếng Anh

đọc phân số bằng tiếng anh

Trước hết, bạn cần nắm vững khái niệm về số thứ tự và số đếm

• Số: – Số dùng để đếm: Ví dụ: 1-mốt, 2-hai, 3-ba, 4-bốn, 5-lăm….

• Số thứ tự: – Là số không dùng để đếm mà dùng để đánh số: Ví dụ: 1 – 1, 2 – 2, 3 – 3…

Cách đọc và viết phân số:

1. Tử số:

Luôn sử dụng các số: một, hai, ba, bốn, năm….

– 1/5 = 1/5

– 1/2 = một (a) nửa

2. Mẫu số:

Có hai trường hợp:

• Nếu tử số là một chữ số và mẫu số là 2 hoặc nhỏ hơn thì mẫu số sử dụng số thứ tự (nếu tử số lớn hơn 1 thì mẫu số được thêm s)

– 2/6: hai phần sáu

– 3/4 = ba phần tư

• Nếu tử số có hai chữ số trở lên hoặc mẫu số có ba chữ số trở lên, mẫu số được viết từng chữ cái và sử dụng số đếm, có dư giữa tử số và mẫu số.

– 3/462 = ba trên bốn sáu hai

– 22/16: hai mươi hai trên một sáu (tử số có 2 chữ số)

3. Nếu là hỗn số:

Ta viết số nguyên (đọc thành số) + và + phân số (theo luật đọc phân số ở trên)

– 2 3/5 = hai và ba phần năm

– 5 6/7 = năm sáu phần bảy

– 6 1/4 = sáu và một phần tư

4. Hoàn cảnh đặc biệt

Có một số trường hợp không tuân theo quy tắc trên và thường được sử dụng ngắn gọn như sau:

– 1/2 = một nửa hoặc một (a) nửa

– 1/4 = một phần tư hoặc một phần tư (nhưng vẫn được sử dụng trong Toán học là một phần tư)

– 3/4 = ba phần tư

– 1/100 = một phần trăm

– 1% = một phần trăm hoặc một phần trăm

– 1/1000 = một phần nghìn – một phần nghìn – hơn một nghìn

Để nắm vững các quy tắc này, hãy viết ra các ví dụ về phân số và thực hành cho đến khi bạn thành thạo chúng. Mời các bạn cùng thực hành một bài tập nhỏ dưới đây và tự kiểm tra xem mình đã hiểu bài đến đâu nhé! Chúc may mắn!


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.