Cách dùng “TO” trong Tiếng anh


To thường gây nhầm lẫn khi nó có thể được sử dụng như một phần của động từ nguyên thể hoặc như một giới từ.

trái tim To được đặt sau các động từ phụ be, have, ought, used và going (sắp tới) là một phần của động từ nguyên thể mà chúng ta gọi là động từ nguyên thể với to.


To thường được đặt sau động từ ghét, hy vọng, dự định, muốn / yêu, có nghĩa là, kế hoạch, cố gắng, muốn và một số động từ khác để tránh lặp lại.


Ví dụ: Bạn đã mua pho mát?


– Không, tôi định (mua một ít) cây bút thì cửa hàng đã đóng cửa.


Tôi có thể mua pho mát không?


– Không, tôi đi mua một ít nhưng cửa hàng đóng cửa.

trái tim Mặt khác, to có thể được theo sau bởi một giới từ sau động từ và theo sau bởi một danh từ / đại từ / mầm.


Các thành ngữ mong muốn, thực hiện để được thực hành để được sử dụng.


Ví dụ: Tôi đang mong chờ những ngày nghỉ của mình / đến cuối tuần tới.


Tôi đang mong chờ kỳ nghỉ của mình / vào cuối tuần tới.


Tôi đã quen với việc nghe / làm việc chăm chỉ / thức ăn tồi tệ / tiếng ồn.


Tôi đã quen với cái nóng / công việc nặng nhọc / đồ ăn dở / tiếng ồn.


Tôi đã quen với việc đứng xếp hàng. Tôi đã quen với việc đứng xếp hàng.

trái timGhi chú: Hãy cẩn thận để không nhầm lẫn tôi đã từng với thói quen trong quá khứ và đã được sử dụng với sự quen thuộc.


Ví dụ: Tôi đã quen với lạnh. Tôi đã quen với cái lạnh.


Cách tốt nhất để phân biệt to (giới từ) và To + inf là xem liệu nó có thể được theo sau bởi một danh từ / đại từ hay không.


Nếu có, thì to là một giới từ và các động từ theo sau to phải là một động từ


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.