Cách sắp xếp một cuộc hẹn

Bạn muốn rủ một người bạn Người nước ngoài đi chơi, phải nói như thế nào? Cùng học bài tiếng Anh sau đây để có câu trả lời.

Bạn muốn rủ một người bạn Người nước ngoài đi chơi, phải nói như thế nào? Nghiên cứu học tiếng Anh sau cho câu trả lời.

tiếng anh thông dụng


CUỘC HẸN


 1. what time we meet ?: chúng ta sẽ gặp nhau lúc mấy giờ?

 2. chúng ta hãy gặp nhau tại…: chúng ta hãy gặp nhau tại…

 3. bạn muốn gặp ở đâu ?: bạn muốn gặp ở đâu?

 4. I’ll see you… at ten hours: Tôi sẽ gặp bạn… lúc 10 giờ

 5. I’ll meet you there: Tôi sẽ gặp bạn ở đó

 6. see you there !: hẹn gặp lại!

 7. hãy cho tôi biết nếu bạn có thể làm được: hãy cho tôi biết nếu bạn có thể

 8. I’ll call you later: Tôi sẽ gọi lại cho bạn sau

 9. địa chỉ của bạn là gì?: địa chỉ nhà của bạn là gì?


KHI CHÚNG TA GẶP


 1. I’m running a little late: I’m a little late

 2. I’ll be there in… minutes: Tôi sẽ ở đó sau… phút

 3. bạn đã ở đây lâu chưa ?: bạn ở đây lâu chưa?

 4. bạn đã chờ đợi lâu chưa ?: bạn đã đợi bao lâu rồi?


Đọc thêm các bài viết:


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.