Cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh (part 2)

Bài viết là kiến ​​thức quan trọng trong học tiếng Anh và cũng là phần khiến người học bối rối. Để sử dụng mạo từ phù hợp với danh từ, cần tuân thủ các quy tắc đặc biệt. Phần 1 đã giới thiệu cách sử dụng mạo từ xác định THE. Phần tiếp theo đã giới thiệu cách sử dụng 2 mạo từ A, AN.


Các mạo từ không xác định A, AN được sử dụng khi người nói đề cập đến một đối tượng thông thường hoặc không xác định.


1. Chữ A đứng trước một phụ âm hoặc một nguyên âm – âm – có – âm – là – phụ âm – âm.


Ví dụ:


– một trò chơi (một trò chơi); một chiếc thuyền


– một trường đại học (một trường đại học); một năm (một năm)


– a European (người Châu Âu); một người đàn ông một chân


2. An đứng trước một nguyên âm hoặc một âm lặng.


Ví dụ:


– một quả trứng (một quả trứng); một con kiến ​​(một con kiến)


– một vinh dự (một vinh dự); một giờ (một giờ)


3. An cũng đứng trước những chữ cái đặc biệt được đọc như một nguyên âm.


Ví dụ:


– một SOS (một tín hiệu cấp cứu); một MSc (một thạc sĩ khoa học), một X-quang (một tia X)


4. A / An có dạng giống nhau ở tất cả các giống và loài


Ví dụ:


– a tiger (một con hổ); một con hổ cái (một con hổ cái)


– một người bác (một người chú); một người cô (một người cô)


Các trường hợp sử dụng của mạo từ A, AN không xác định


1. Trước một danh từ đếm được số ít


Ví dụ:


– Chúng tôi cần một máy tính siêu nhỏ. (Chúng tôi cần một máy tính)


– Anh ấy ăn kem. (Anh ấy ăn kem)


2. Trước một danh từ như một phần bổ ngữ (kể cả danh từ chuyên môn)


Ví dụ:


– Đó là một cơn bão. (Đó là một cơn bão dữ dội)


– Cô ấy sẽ là một nhạc sĩ. (Cô ấy sẽ là một nhạc sĩ)


– Peter là một diễn viên. (Peter là một diễn viên)


3. Trong thành ngữ chỉ số lượng nhất định


Ví dụ:


– rất nhiều); a couple (một cặp / đôi); một phần ba (một phần ba)


– một chục (một chục); một trăm (một trăm); một phần tư (một phần tư)


***Ghi chú


a cũng được dùng trước một nửa (một nửa, một nửa), khi một nửa đứng sau một số nguyên. Ví dụ: 2 1/2 kilo = hai kilôgam rưỡi hoặc hai kilôgam rưỡi, nhưng 1/2 kilo = nửa kilôgam [không có a trước half]Đôi khi người ta vẫn dùng một + một nửa + danh từ, chẳng hạn như một nửa tá (nửa tá), một nửa chiều dài (ảnh chụp nửa người); một nửa giờ (nửa giờ).


Không sử dụng mạo từ không xác định trong các trường hợp sau:


1. Trước danh từ số nhiều


A / An không có dạng số nhiều. Vì vậy, số nhiều của một con mèo là mèo và của một quả táo là những quả táo.


2. Trước danh từ không đếm được


Ví dụ:


– Anh ấy đã cho chúng tôi lời khuyên tốt. (Anh ấy đã cho chúng tôi lời khuyên tốt)


– Tôi viết trên giấy. (Tôi viết trên giấy)


3. Trước tên các bữa ăn, trừ khi có một tính từ trước chúng


Ví dụ:


– Họ ăn trưa lúc mười một giờ. (họ ăn trưa lúc 11 giờ)


– Bạn đã cho tôi một bữa tối ngon miệng (bạn đã cho tôi một bữa tối ngon miệng).


Tuy nhiên, nếu là bữa cơm đặc biệt trong một dịp nào đó, người ta vẫn dùng mạo từ.


Ví dụ:


– Tôi được mời đi ăn sáng. (bữa sáng bình thường)


(Tôi đã được mời đi ăn sáng).


– Chúng tôi đã được mời đến một bữa tối được tổ chức để chào đón giám đốc mới.


(Chúng tôi đã được mời đến một bữa tối chào mừng cho giám đốc mới.)


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.