Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các sản phẩm của BangGiaOnline.Com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "Banggiaonline". (Ví dụ: giá xe Rolls Royce mới banggiaonline). Thử xem kết quả
34 lượt xem

Cách tính diện tích hình tam giác? Bài tập minh họa

Diện tích tam giác là một kiến ​​thức được ứng dụng khá nhiều trong Toán học và đời sống. Mỗi tam giác khác nhau sẽ có các công thức khác nhau. Cho nên cách tính diện tích tam giác Làm sao? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Mang Tận Nhà nhé!

Hình tam giác là gì?

Hình tam giác là gì?

Hình tam giác là một hình phẳng hai chiều có ba đỉnh là ba điểm không nằm trên một đường thẳng. Một tam giác có ba cạnh là ba đoạn thẳng nối các đỉnh với nhau.

Ngoài ra, một tam giác là một đa giác có ít nhất 3 cạnh. Tam giác luôn là một đa giác đơn giản hoặc một đa giác lồi. Tổng số đo các góc trong một tam giác luôn bằng 180 độ.

Hình tam giác được biết đến là một dạng cơ bản trong hình học.

Tính diện tích hình tam giác

Phân loại hình tam giác

Hình tam giác là một dạng kiến ​​thức toán học cơ bản. Có các loại hình tam giác sau:

Tam giác bình thường

Đây là loại tam giác cơ bản nhất. Hình tam giác thường có độ dài các cạnh khác nhau. Và có, số đo của các góc cũng khác nhau. Hình tam giác thông thường cũng có thể bao gồm các trường hợp đặc biệt của một hình tam giác.

Tam giác cân

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau. Đỉnh của tam giác là giao điểm của hai cạnh. Góc tạo bởi đỉnh được gọi là góc đối đỉnh.

Ngoài ra hai góc còn lại gọi là góc ở đáy. Một tam giác cân có tính chất là hai góc ở đáy bằng nhau.

Tam giác đều

Tam giác đều là tam giác có ba góc bằng nhau. Mỗi góc có số đo là 60 độ. Ngoài ra, cả ba cạnh của tam giác đều đồng dư. Tam giác đều là một trường hợp đặc biệt của tam giác cân.

Tam giác vuông

Tam giác vuông là tam giác có một góc bằng 90o. Trong một tam giác vuông, cạnh đối diện với góc vuông được gọi là cạnh huyền.

Cạnh huyền là cạnh dài nhất trong ba cạnh. Hai cạnh còn lại gọi là góc vuông.

Tam giác vuông góc

Tam giác vuông cân là tam giác đều và vuông. Một tam giác vuông cân có một góc bằng 90 độ. Hai góc còn lại của tam giác bằng 45 độ.

Tam giác nhọn

Tam giác nhọn là tam giác có ba góc bằng nhau nhỏ hơn 90 độ. Hoặc tất cả các góc bên ngoài lớn hơn 90 độ.

Hình tam giác tù

Tam giác tù là tam giác có góc lớn hơn 90 độ.

Tính diện tích hình tam giác

Làm thế nào để tính diện tích của một hình tam giác?

Làm thế nào để tính diện tích của một tam giác thông thường?

Tính diện tích của một tam giác thường bằng cách nhân chiều cao với chiều dài của đáy. Sau đó chia kết quả cho hai.

Nói cách khác, phép tính diện tích hình tam giác thường bằng một nửa tích của chiều cao và chiều dài của đáy. Công thức tính diện tích hình tam giác bình thường như sau:

S = (axh) / 2

Trong đó:

 • S là diện tích của tam giác đều.
 • a là độ dài đáy.
 • h là chiều cao.

Tính diện tích hình tam giác

Bài tập minh họa công thức tính diện tích tam giác thường

Bài tập 1: Tính diện tích hình tam giác có

a) Chiều dài cơ sở là 15cm và chiều cao là 12cm

b) Chiều dài cơ sở là 6m và chiều cao là 4,5m

Trả lời:

a) Diện tích của tam giác là:

(15 x 12): 2 = 90 (cm2)

Đáp số: 90cm2

b) Diện tích hình tam giác là:

(6 x 4,5): 2 = 13,5 (m2)

Đáp án: 13,5m2

Bài tập 2: Cho tam giác ABC, trong đó đường cao nối từ đỉnh xuống đáy BC là 3cm, độ dài cạnh đáy BC là 6cm. Tính diện tích tam giác thường ABC?

Trả lời:

Diện tích tam giác ABC là:

(axh) / 2 = (6 × 3) / 2 = 9 cm2

Làm thế nào để tính diện tích của một tam giác vuông?

Cách tính diện tích tam giác vuông cũng giống như cách tính diện tích tam giác đều. Đó là một nửa tích của chiều cao bằng chiều dài của cơ sở.

Công thức tính diện tích tam giác vuông như sau:

S = (axh) / 2

Trong đó:

 • S là diện tích tam giác vuông.
 • a là độ dài cơ sở của tam giác vuông.
 • h là chiều cao của tam giác vuông.

Tính diện tích hình tam giác

Tuy nhiên, công thức tính diện tích tam giác vuông sẽ dễ hơn so với tam giác thường. Vì chiều cao của tam giác vuông sẽ tương ứng với một cạnh của góc vuông. Chiều dài của cơ sở sẽ tương ứng với cạnh của góc vuông còn lại.

Bài tập minh họa công thức tính diện tích tam giác vuông:

Bài tập 1: Tính diện tích tam giác vuông có:

a) Hai cạnh của góc vuông là 3cm và 4cm. tương ứng

b) Hai cạnh góc vuông là 6m và 8m. tương ứng

Trả lời:

a) Diện tích của tam giác là:

(3 x 4): 2 = 6 (cm2)

Đáp số: 6cm2

b) Diện tích hình tam giác là:

(6 x 8): 2 = 24 (m2)

Trả lời: 24m2

Bài tập 2: Có một tam giác vuông ABC, vuông góc với nhau tại điểm B, độ dài cạnh đáy BC là 5 cm, chiều cao là 2 cm. Diện tích tam giác vuông ABC là bao nhiêu?

Trả lời:

Diện tích tam giác vuông ABC là:

(5 x 2) / 2 = 5cm2

Đáp số: 5cm2

Bài tập 3: Cho ABC là tam giác vuông có diện tích 30cm2. Trường hợp chiều cao của tam giác vuông là 2cm. Độ dài đáy của tam giác ABC là bao nhiêu?

Trả lời:

Độ dài cạnh đáy của tam giác vuông ABC là:

(30 x 2) / 2 = 30 cm

Đáp số: 30cm

Bài tập 4: Cho ABC là tam giác vuông tại A, chu vi là 90cm. Cạnh AB bằng 4/3 cạnh AC, cạnh BC bằng 5/3 cạnh AC. Tính diện tích tam giác ABC?

Trả lời:

Cạnh AC là 3 phần bằng nhau thì AB là 4 phần và cạnh BC là 5 phần như vậy

Độ dài cạnh AB là:

90: (3 + 4 + 5) x 4 = 30 (cm)

Độ dài cạnh AC là:

90: (3 + 4 + 5) x 3 = 22,5 (cm)

Diện tích tam giác ABC là:

30 x 22,5: 2 = 337,5 (cm2)

Đáp số: 337,5 cm2

Cách tính diện tích tam giác cân?

Tương tự như cách tính diện tích tam giác đều. Cách tính diện tích tam giác cân là lấy tích của chiều cao và chiều dài của đáy. Sau đó chia kết quả cho hai.

Công thức tính diện tích tam giác cân là:

S = (axh) / 2

Trong đó:

 • S là diện tích tam giác cân.
 • a là độ dài cơ sở của tam giác cân.
 • h là chiều cao của tam giác cân. Chiều cao của tam giác được tạo thành bởi một đoạn thẳng bắt đầu từ cạnh trên đến cạnh đáy.

Tính diện tích hình tam giác

Bài tập minh họa cách tính diện tích tam giác cân:

Bài tập 1: Tính diện tích tam giác cân có:

a) Chiều dài của cạnh đáy là 6cm và chiều cao là 7cm.

b) Chiều dài cạnh đáy là 5m và chiều cao là 3,2m.

Trả lời:

a) Diện tích của tam giác là:

(6 x 7): 2 = 21 (cm2)

Đáp số: 21cm2

b) Diện tích hình tam giác là:

(5 x 3.2): 2 = 8 (m2)

Trả lời: 8m2

Bài tập 2: Cho tam giác cân ABC, chiều cao ghép từ đỉnh A đến cạnh BC là 7cm, độ dài đáy là 6cm. Diện tích tam giác cân ABC là bao nhiêu?

Trả lời:

Diện tích tam giác cân ABC là:

(7 x 6) / 2 = 21cm2

Đáp số: 21cm2

Làm thế nào để tính diện tích của một tam giác đều?

Cách tính diện tích của tam giác đều là nhân chiều cao với độ dài của đáy của tam giác đều. Sau đó chia kết quả vừa tìm được cho hai.

Công thức tính diện tích tam giác đều như sau:

S = (axh) / 2

Trong đó:

 • S là diện tích của tam giác đều.
 • a là độ dài cơ sở của tam giác đều.
 • h là chiều cao của tam giác đều.

Ngoài công thức trên, vì một tam giác đều có tính chất là cả ba cạnh đều đồng dư. Vì vậy, làm thế nào để tính diện tích của một tam giác đều có thể được tính bằng công thức sau:

S = a ^ 2 X (√3) / 4

Trong đó:

 • S là diện tích của tam giác đều.
 • a là độ dài các cạnh.

Tính diện tích hình tam giác

Bài tập minh họa công thức tính diện tích tam giác đều:

Bài tập 1: Tính diện tích tam giác đều có:

a) Độ dài một cạnh của tam giác là 6cm và chiều cao là 10cm.

b) Độ dài một cạnh của tam giác là 4cm và chiều cao là 5cm.

Trả lời:

a) Diện tích của tam giác là:

(6 x 10): 2 = 30 (cm2)

Đáp số: 30cm2

b) Diện tích hình tam giác là:

(4 x 5): 2 = 10 (cm2)

Đáp số: 10cm2

Bài tập 2: Có một tam giác đều ABC với độ dài các cạnh là 9 cm, biết các góc của tam giác này là 60 độ. Diện tích tam giác đều ABC là bao nhiêu?

Trả lời:

Diện tích tam giác đều ABC là:

S = a2 x (√3) / 4 = S = 92 x (√3) / 4 = 81 x (√3) / 4 = 35,07 cm2

Đáp số: 35,07 cm2

Cách tính diện tích tam giác cân?

Tương tự cách tính diện tích tam giác vuông. Đây là tam giác vuông cân nên có hai cạnh bằng nhau.

Tính diện tích tam giác cân bằng bình phương một cạnh. Sau đó chia kết quả cho hai.

Công thức tính diện tích tam giác vuông cân như sau:

S = a ^ 2/2

Trong đó:

 • S là diện tích tam giác cân.
 • a là độ dài của một cạnh trong tam giác vuông cân.

Tính diện tích hình tam giác

Bài tập minh họa công thức tính diện tích tam giác vuông cân:

Bài tập: Cho tam giác vuông ABC cân tại A. Độ dài một cạnh của góc vuông là 6cm. Tính diện tích tam giác ABC?

Trả lời:

Diện tích tam giác vuông ABC là:

6 ^ 2/2 = 36/2 = 18cm2

Đáp số: 18cm2

Cách tính diện tích tam giác trong Xoyz. hệ tọa độ

Trong hình học không gian Xoyz, để tính diện tích tam giác người ta thường dùng tích có hướng để tính. Diện tích của một tam giác trong hệ tọa độ Xoyz được tính bằng cách lấy một nửa tích có hướng.

Công thức tính diện tích tam giác ABC trong hệ tọa độ Xoyz như sau:

Làm thế nào để tính diện tích của một hình tam giác?

Bài tập minh họa công thức tính diện tích tam giác trong hệ tọa độ Xoyz:

Bài tập 1: Trong không gian Oxyz cho 3 điểm A (1; 2; 1), B (2; -1; 3), C (5; 2; -3). Tính diện tích tam giác ABC.

Trả lời:

Tính diện tích hình tam giác

Bài tập 2: Cho ba điểm A (1; 0,0), B (0,0,1), C (2; 1; 1).

a) Chứng minh rằng A, B, C là một đỉnh của tam giác

b) Tính diện tích tam giác ABC

Trả lời:

Tính diện tích hình tam giác

Xem thêm:

Những lưu ý khi tính diện tích hình tam giác

Khi tính diện tích tam giác, bạn cần ghi nhớ những điều cơ bản sau:

 • Cần lưu ý đến các đơn vị đo lường. Các đơn vị đo lường phải giống nhau. Nếu chúng không giống nhau, bạn cần trở về cùng một đơn vị đo trước khi tính diện tích tam giác.
 • Đối với các bài học về diện tích, đơn vị đo phải là lũy thừa của 2. Ví dụ: m2, cm2,…

Tính diện tích hình tam giác

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến cách tính diện tích hình tam giác. Hy vọng bài viết này của Giai Ngô đã giải đáp được mọi thắc mắc của bạn. Hãy theo dõi Giai Ngô mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều thông tin hay và bổ ích nhé!

Source: Banggiaonline.com
Category: Là gì

Đánh giá:

Thông báo chính thức: Bảng Giá Online hiện tại đang triển khai chương trình đặt HOTLINE tại các sản phẩm trên trang website của chúng tôi dành cho các đại lý đang kinh doanh sản phẩm này. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ qua: HOTLINE: 0917 51 20 21 hoặc ZALO chính thức.

Chúng tôi rất vui lòng được hợp tác với quý vị! Xin cám ơn!

Bài viết cùng chủ đề:

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *