Cấu trúc câu mệnh lệnh


A / Đối với người thứ 2:
1. Hình thức giống với infinitive không phải “To” -bare infinitive.
Vội! : Nhanh lên!

Chờ đợi!: Chờ đợi!

Ngừng lại! : Ngừng lại!

Trong câu phủ định, chúng ta thêm “Don’t” vào trước động từ.
Đừng vội! : Đừng vội vàng.


2. Trong câu mệnh lệnh, chủ ngữ ít được nhắc đến, nhưng ta có thể đặt một danh từ ở cuối cụm từ.
Ăn tối đi nhóc.
(Ăn tối đi nhóc!)
Im lặng đi, Tom.
(Tom, gọi món!)

Đại từ “You” hiếm khi được sử dụng, trừ khi người nói muốn tạo ra sự khác biệt hoặc để thể hiện sự thô lỗ.
Bạn cứ tiếp tục đi, tôi sẽ đợi.
Anh cứ tiếp tục đi, em sẽ đợi.


3. “Do” có thể được đặt trước động từ trong câu mệnh lệnh trong câu khẳng định:
Làm nhanh lên.
Nhanh lên!
Hãy im lặng.
Yên tĩnh!
B / Mệnh lệnh đối với ngôi thứ nhất.
1. Cấu trúc: “Let us (Hãy) + bare infinitive”.
Hãy cùng nhau sát cánh trong tình huống khẩn cấp này.
Hãy ở bên nhau trong trường hợp khẩn cấp này.

Câu phủ định, thêm “not” trước động từ.
Chúng ta đừng lo lắng trước những tin đồn.


(Chúng ta đừng để bị lung lay / lo lắng bởi những tin đồn.)

Trong tiếng Anh Anh thông thường, chúng ta vẫn có thể đặt “Don’t” trước “Let’s”.
Đừng lo lắng trước những tin đồn.
= Chúng ta đừng lo lắng trước những tin đồn.
Đừng đi đến nhà hàng tồi tệ đó một lần nữa.
Xin đừng đến nhà hàng kinh khủng đó nữa.

Sử dụng Hãy để thuyết phục người nghe thực hiện hành động tương tự như người nói hoặc thể hiện một đề xuất.
“Tối nay đi xem phim nhé”. – “Vâng, chúng ta”
(Tối nay đi xem phim nhé. – Ừ, đi thôi.)


C / Đối với ngôi thứ 3:
1. hình thức:

Hãy để anh ấy / cô ấy / nó / họ + Bare-infinitive (nguyên thể không có “To”).

Hãy để họ đi bằng tàu hỏa.
Hãy để họ đi bằng tàu hỏa.

Cấu trúc này ít được sử dụng trong các phong cách hiện đại, thay vào đó, người ta sẽ sử dụng cấu trúc với:

Tobe + to + V-infinitive / must + V-infinitive
Họ phải đi / phải đi bằng tàu hỏa.


2. Câu phủ định


Let + him / her / them + not + Infinitive“hiếm khi được sử dụng trong phong cách hiện đại, thay vào đó, mọi người sẽ sử dụng:”must not + Infinitive / tobe + not + to + Infinitive“.


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.