Cơ quan quan trọng nhất của người phụ nữ là gì? Đúng nhất nè!

Đội ngũ Banggiaonline cùng bạn khám pháCơ quan quan trọng nhất của người phụ nữ là gì? Đúng nhất nè! để chúng ta hiểu rõ hơn thông tin rất hay này.

Kiểm tra: Cơ quan quan trọng nhất của người phụ nữ, bộ phận Điều quan trọng nhất ở người phụ nữ là gì, Banggiaonline.com đã giải đápthú vị nhất!

sự thông báo

Cơ quan quan trọng nhất của người phụ nữ là gì?

Cơ quan quan trọng nhất của người phụ nữ là Liên hiệp Phụ nữ (quốc gia), Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women)

sự thông báo

Có nhiều bạn hiểu nghĩa xấu, Banggiaonline.com đều biết hết. Đây là một câu hỏi mẹo cần được suy nghĩ trước khi bạn trả lời.

Về UN Women

Tháng 7 năm 2010, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thành lập UN Women, Tổ chức Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ.

sự thông báo

Bằng cách đó, các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã thực hiện một bước tiến lịch sử trong việc thúc đẩy các mục tiêu của Tổ chức về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Việc thành lập UN Women là một phần trong chương trình cải tổ của Liên hợp quốc, nhằm tập hợp các nguồn lực và sứ mệnh để có tác động lớn hơn. Nó sẽ thống nhất và xây dựng dựa trên công việc quan trọng của bốn bộ phận riêng biệt trước đây của hệ thống LHQ, tập trung hoàn toàn vào bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ:

Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (DAW)

Viện nghiên cứu và đào tạo quốc tế vì sự tiến bộ của phụ nữ (INSTRAW)

Văn phòng tư vấn đặc biệt về các vấn đề giới và thúc đẩy phụ nữ (OSAGI)

Quỹ Phát triển Phụ nữ của Liên hợp quốc (UNIFEM)

Các chức năng chính của UN Women là:

Hỗ trợ các cơ quan liên chính phủ, chẳng hạn như Ủy ban về Địa vị của Phụ nữ, trong việc xây dựng các chính sách, tiêu chuẩn và quy phạm toàn cầu.

Để giúp các quốc gia thành viên thực hiện các tiêu chuẩn này, quốc gia này sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính thích hợp cho các quốc gia yêu cầu và thiết lập quan hệ đối tác hiệu quả với xã hội dân sự.

Yêu cầu hệ thống LHQ chịu trách nhiệm về các cam kết của chính mình đối với bình đẳng giới, bao gồm cả việc giám sát thường xuyên tiến trình của toàn hệ thống.

Đáp ứng nhu cầu của phụ nữ trên toàn thế giới

Trong nhiều thập kỷ, Liên hợp quốc đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, bao gồm thông qua các thỏa thuận mang tính bước ngoặt như Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và Công ước về xóa bỏ mọi bảo lưu quyền.

Bình đẳng giới không chỉ là quyền cơ bản của con người mà những thành tựu đạt được còn có tác động to lớn đến kinh tế – xã hội. Trao quyền cho phụ nữ làm cho các nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy năng suất và tăng trưởng.

Tuy nhiên, bất bình đẳng giới vẫn ăn sâu vào mọi xã hội. Phụ nữ không được tiếp cận với công việc tử tế và phải đối mặt với sự phân biệt đối xử trong việc làm và chênh lệch lương theo giới.

Họ thường bị từ chối tiếp cận với giáo dục cơ bản và chăm sóc sức khỏe. Phụ nữ trên khắp thế giới là đối tượng của bạo lực và phân biệt đối xử. Họ kém đại diện trong các quá trình ra quyết định chính trị và kinh tế.

Trong nhiều năm, Liên hợp quốc đã phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới trên toàn cầu, bao gồm cả việc tài trợ không đủ và thiếu một động lực được thừa nhận duy nhất để chỉ đạo các hoạt động của mình.

UN Women, sẽ ra mắt vào tháng 1 năm 2011, được thành lập để giải quyết những thách thức này. Cô ấy sẽ là một người ủng hộ tích cực và mạnh mẽ cho phụ nữ và trẻ em gái, mang lại cho họ tiếng nói mạnh mẽ trên toàn cầu, khu vực và địa phương.

Dựa trên tầm nhìn về bình đẳng được ghi trong Hiến chương Liên hợp quốc, UN Women sẽ làm việc để:

  • Xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái
  • trao quyền cho phụ nữ
  • đạt được sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới với tư cách là đối tác và người thụ hưởng của phát triển, nhân quyền, hành động nhân đạo và hòa bình và an ninh.
#Cơ #quan #quan #trọng #nhất #của #người #phụ #nữ #là #gì #Đúng #nhất #nè

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.