Đăng ký và tạo tổ chức miễn phí trên Teams bằng tài khoản Microsoft

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.


Hãy thử nó ra!


Đăng ký và tạo tổ chức Microsoft Teams miễn phí bằng tài khoản Microsoft hiện có của bạn.Đăng ký tổ chức


  1. Truy cập products.office.com/microsoft-teams và chọn Đăng ký miễn phí.


  2. Nhập email tài khoản Microsoft của bạn và chọn Tiếp theo .


  3. Chọn một tùy chọn và chọn Tiếp theo.


  4. Nhập mật khẩu của bạn, sau đó chọn Đăng nhập.


  5. Thêm chi tiết cuối cùng và chọn Thiết lập nhóm.


  6. Chọn cách mở và sử dụng Nhóm:

Bắt đầu với tổ chức của bạn


  1. Chọn dấu sao sao chép đường dẫn để mời các thành viên trong nhóm tham gia tổ chức Nhóm trả phí của bạn.


  2. Để xây dựng tổ chức của bạn, hãy tạo các nhóm, kênh mới và hơn thế nữa.


Muốn xem thêm?


Thiết lập và vận hành nhóm của bạn

Kênh hoạt động

Tham gia các Nhóm hiện có của tổ chức của bạn miễn phíSource: Banggiaonline.com
Category: Thủ Thuật

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.