Đăng nhập tài khoản – Cổng dịch vụ công Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Bước 1: Nhấp vào. khuy ao [Đăng nhập]

Các cơ quan, tổ chức bấm vào nút [Đăng nhập] trên Trang chủ của Hệ thống


Bước 2: Nhập thông tin tài khoản

Nhập thông tin tài khoản để đăng nhập vào hệ thống, bao gồm:

  • Địa chỉ email
  • Mật khẩu

Và nhấn nút [Đăng nhập].

Lần đầu tiên đăng nhập:

  • Thông tin tài khoản được gửi đến cơ quan, tổ chức qua thư điện tử (email) theo địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của tài khoản.
  • Sau khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ yêu cầu đổi mật khẩu mới.

Source: Banggiaonline.com
Category: Thủ Thuật

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.