Đăng nhập – Wikipedia tiếng Việt

Lưu ý: Vui lòng đến trang đăng nhập để đăng nhập vào Wikipedia tiếng Việt.

Ảnh chụp màn hình đăng nhập Wikipedia tiếng Anh

Đăng nhập (đăng nhập) là thủ tục khi bắt đầu tham gia vào một trang web nào đó có mục đăng ký thành viên. Người muốn đăng nhập phải làm theo hướng dẫn để nhập tên người dùng và mật khẩu (password).

Để đăng nhập, người dùng phải đăng ký thành viên trước đó với quy trình thông thường là chọn và nhập tên người dùng (user name), chọn và nhập mật khẩu. Ngoài ra, bạn có thể phải điền thêm một số thông tin cá nhân khác như mã điện thoại, mã xác minh, địa chỉ email của nước bạn …

Quy trình trên giúp hệ thống máy tính phân biệt những người dùng khác nhau trước khi phục vụ hoặc từ chối một số dịch vụ. Đối với web, quy trình trên nhằm đảm bảo tính nghiêm túc và bảo mật của trang web và các dịch vụ của trang web cũng như đối với chính người dùng.

Đăng nhập thường được sử dụng để vào một trang, trang web hoặc ứng dụng cụ thể mà những kẻ xâm nhập không thể nhìn thấy. Khi người dùng đã đăng nhập, mã thông báo đăng nhập có thể được sử dụng để theo dõi những hành động mà người dùng đã thực hiện khi kết nối với trang web. Việc đăng xuất có thể được thực hiện một cách rõ ràng bởi người dùng thực hiện một số hành động, chẳng hạn như nhập lệnh thích hợp hoặc nhấp vào nhãn liên kết trang web như vậy. Nó cũng có thể được thực hiện hoàn toàn, chẳng hạn như bằng cách yêu cầu người dùng tắt máy trạm của họ, đóng cửa sổ trình duyệt web, rời khỏi trang web hoặc không làm mới trang web trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong trường hợp các trang web sử dụng cookie để theo dõi phiên, khi người dùng đăng xuất, cookie chỉ phiên từ trang web đó thông thường sẽ bị xóa khỏi máy tính của người dùng. Ngoài ra, máy chủ làm mất hiệu lực bất kỳ liên kết nào với phiên, do đó làm cho bất kỳ trình xử lý phiên nào trong kho lưu trữ cookie của người dùng trở nên vô dụng. Tính năng này hữu ích nếu người dùng đang sử dụng máy tính công cộng hoặc máy tính đang sử dụng kết nối không dây công cộng. Để phòng ngừa an ninh, người ta không nên dựa vào các phương tiện ngầm để đăng xuất khỏi hệ thống, đặc biệt là không sử dụng máy tính công cộng; thay vào đó, người ta nên đăng xuất một cách rõ ràng và chờ xác nhận rằng yêu cầu này đã được thực hiện.

Đăng xuất khỏi máy tính, trước khi rời đi, là một phương pháp bảo mật phổ biến để ngăn người dùng trái phép giả mạo. Cũng có những người chọn cài đặt bảo vệ màn hình được bảo vệ bằng mật khẩu kích hoạt sau một thời gian không hoạt động, do đó yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đăng nhập của mình để mở khóa bảo vệ màn hình. và truy cập hệ thống. Có thể có các phương pháp đăng nhập khác nhau có thể thông qua hình ảnh, vân tay, quét mắt, mật khẩu (nhập bằng miệng hoặc bằng văn bản), v.v.


Source: Banggiaonline.com
Category: Thủ Thuật

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.