Giới từ “OF” với lượng từ

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào đôi khi tôi thấy “cả hai” với “của” đôi khi không phải trong khi học tiếng Anh. Bài viết hôm nay sẽ giải đáp thắc mắc đó cho bạn

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào đôi khi tôi thấy “cả hai” với “của” đôi khi không phải trong khi học tiếng Anh. Bài viết hôm nay sẽ giải đáp thắc mắc đó cho bạn

học anh1. CÁC TỪ LUÔN LUÔN LUÔN CÓ CHỨA “CỦA”


rất nhiều


Nhiều


Một số


Rất nhiều


Phần lớn của


Một thiểu số


Nhiều


Ví dụ: Rất nhiều sách là bìa mềm.


Rất nhiều sách của tôi là sách bìa mềm.


Sai:Rất nhiều sách là bìa mềm.


2. MASSIVE WORD CÓ THỂ KHÔNG CÓ HOẶC KHÔNG CHỨA “CỦA”


Tất cả)


Hầu hết)


Hầu như tất cả các)


Nhiều)


Nhiều)


Một vài (trong số)


Một chút của)


Một trong)


Hai trong)


Ba (trong số)


Cả hai)


Một số)


Một số (trong số)


Bất kỳ)


Ví dụ: Nhiều sách của tôi bằng tiếng Anh.


Nhiều sách trên kệ đó bằng tiếng Anh.


Sai: Nhiều sách bằng tiếng Anh


  • Của được sử dụng với định lượng khi danh từ có xác địnhNh. Một danh từ được xác định khi nó đứng sau:

  • Tính từ tích cực: của tôi, John’s…

  • Các từ chỉ định: Cái này, cái kia, cái kia, cái này ..

  • Định nghĩa bài báo: Các


Nhiều sách bằng tiếng Anh.


  • Của Không được sử dụng với định lượng nếu danh từ không xác định.

  • Trong ví dụ, người nói không đề cập đến những quyển sách của bạn, những cuốn sách này trong đó đề cập đến “sách” như một danh từ chung.


Ghi chú:


1. “Cả hai” và “Tất cả” là những từ chỉ số lượng đặc biệt. Nếu danh từ sau được chỉ định, thì ta có lẽ thêm “Của” hoặc không. Nhưng nếu danh từ không xác định thì chúng ta không thể thêm “Of”..


Ví dụ: Đúng: Tất cả nhân viên trong văn phòng của tôi phải có thẻ căn cước.


Đúng: Tất cả nhân viên trong văn phòng của tôi phải có thẻ căn cước.


Sai: Tất cả nhân viên phải có thẻ căn cước


2. Nhất (so sánh nhất) được sử dụng trong câu so sánh hai hoặc nhiều chủ thể và không thể thêm vào ngay sau “nhiều nhất” trong mọi trường hợp.


Bạn cũng có thể tham khảo các bài viết này:


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.