GRDP là gì? Tổng hợp những kiến thức cần biết về GRDP


GRDP Nó là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kinh tế. Nó có ý nghĩa quan trọng liên quan đến tình hình kinh tế của một tỉnh trong một thời kỳ nhất định. Và nó cũng là chủ đề của bài viết hôm nay Mang Tận Nhà. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm về thuật ngữ này nhé.

grdp

Tổng quan GRDP là gì?

GRDP là từ viết tắt của thuật ngữ Tổng sản phẩm quốc nội theo khu vực, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là tổng sản phẩm trên địa bàn. Đây là một khái niệm trong kinh tế học dùng để chỉ tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế, nó khái quát tổng kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất của tất cả các đơn vị cư trú trong nền kinh tế của tỉnh vào một thời kỳ duy nhất. Một khoảng thời gian nhất định thường kéo dài trong 1 năm.

Cho thấy các mối quan hệ trong sản xuất, phân phối thu nhập và sử dụng cuối cùng của hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế địa phương.

Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế thường dùng để nghiên cứu cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu kinh tế theo ngành, nhóm ngành, theo loại hình kinh tế, mối quan hệ giữa kết quả sản xuất với việc huy động vào ngân sách nhà nước và phúc lợi xã hội.

Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh dùng để đánh giá tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế địa phương, các ngành, các loại hình, vùng miền, nghiên cứu sự thay đổi của lượng hàng hóa và dịch vụ. Các dịch vụ mới được tạo ra theo thời gian.

Ý nghĩa của GRDP là gì?

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP tính chung cấp tỉnh) là chỉ tiêu tổng hợp chính xác và quan trọng nhất phản ánh kết quả sản xuất cuối cùng của tỉnh trong năm. GRDP cũng là một chỉ tiêu dùng để đánh giá sự phát triển kinh tế qua các thời kỳ trong nước và quốc tế.

Sự khác biệt giữa GRDP và GDP

– GRDP: là tổng sản phẩm được tính trong phạm vi một vùng, một tỉnh, thành phố nhất định.

– GDP: là tổng sản phẩm được tính trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia.

Về cách tính và nội dung tính toán của các chỉ tiêu GDP và GRDP hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau về phạm vi tính toán. GDP được tính trên quy mô của một quốc gia và GRDP được tính trên quy mô của một tỉnh, thành phố nhất định.

Cách tính GRDP?

Chắc hẳn đến đây bạn đọc cũng đã dần hiểu GRDP là gì rồi phải không? Vậy cách tính GRDP là gì? Dưới các góc độ khác nhau, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP được xác định theo 3 phương pháp sau:

Từ góc độ sử dụng

GRDP là tổng cầu của nền kinh tế bao gồm: tiêu dùng cuối cùng của các hộ gia đình, tiêu dùng cuối cùng của các tổ chức, tích lũy tài sản và chênh lệch giữa xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Nó được tổng hợp theo công thức:

Tổng sản phẩm trên địa bàn = Tiêu dùng cuối cùng + Tích lũy tài sản + Chênh lệch xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ.

Từ góc độ thu nhập

GRDP bao gồm thu nhập của người lao động, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định dùng cho sản xuất và giá trị thặng dư sản xuất trong kỳ. Nó được tổng hợp theo công thức:

Tổng sản phẩm trên địa bàn = Thu nhập của người lao động từ sản xuất + Thuế sản xuất (không kể phụ cấp sản xuất) + Hao mòn tài sản sử dụng vào sản xuất + Thu nhập thặng dư hoặc hỗn hợp.

Từ góc độ sản xuất

GRDP bằng giá trị sản xuất trừ chi phí trung gian cộng thuế sản xuất trừ trợ cấp sản xuất. Nó được tổng hợp theo công thức:

GRDP = Tổng giá trị gia tăng các ngành + Thuế nhập khẩu tỉnh / thành phố – Trợ cấp sản xuất.

Ta có thể tính tổng sản phẩm trên địa bàn bằng 3 phương pháp như trên.

Tuy nhiên, trên thực tế, để tính toán cho một tỉnh / thành phố, nguồn thông tin rất hạn chế và không đủ điều kiện để có thể áp dụng cả ba phương pháp như cho cả nền kinh tế nên việc tính tổng sản phẩm trong nước là không đủ. sản phẩm trên địa bàn tỉnh / thành phố chủ yếu theo phương thức sản xuất.

Theo giá so sánh

Tổng sản phẩm trong khu vực với giá so sánh được tính toán qua các bước trung gian. Do không thể chia chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước hoặc giá trị gia tăng thành các yếu tố giá cả và số lượng nên không có chỉ số giá phù hợp để giảm phát trực tiếp, nên chỉ tiêu này được tính gián tiếp bằng chênh lệch giữa sản xuất theo giá so sánh và chi phí trung gian tại giá so sánh (phương pháp tính tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh theo phương thức sản xuất).

Phần kết

Trên đây là tất cả những kiến ​​thức hay liên quan đến GRDP là gì mà Mang Tận Nhà muốn gửi đến bạn đọc. Giúp bạn có thêm những kiến ​​thức, tài liệu mới đôi khi có thể áp dụng vào một lĩnh vực nào đó. Chúc may mắn!

Source: Banggiaonline.com
Category: Tổng hợp kiến thức

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.