Hà Nội có thêm gần 7,3 triệu m2 sàn nhà ở

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, đến năm 2020, trên địa bàn thành phố đã có 99 công trình nhà ở, tương ứng với 7.276.495m2 sàn ở được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Cụ thể, đến năm 2020, trên địa bàn Hà Nội hoàn thành 5 dự án nhà ở xã hội với 550.281m2 sàn, tương ứng 5.348 căn hộ; 89 dự án nhà ở thương mại, tương đương 6.571.944m2 sàn, 53.644 căn hộ; 5 dự án nhà ở phục vụ tái định cư, lần lượt là 154.270m2 sàn, 1.724 căn hộ.

Với kết quả trên, đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu theo Chương trình phát triển nhà ở của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020, trình thành phố cho chủ trương xây dựng Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 theo hướng. 2045 và Kế hoạch phát triển nhà ở 2021-2025.

Năm 2020, Hà Nội có gần 7,3 triệu m2 sàn nhà ở.

Cũng trong năm 2020, Sở Xây dựng chủ trì xây dựng dự thảo Đề án “Cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội”, lấy ý kiến ​​góp ý của Bộ Xây dựng. Hiện dự án đang tiếp tục được hoàn thiện theo ý kiến ​​góp ý của Bộ Xây dựng và tham mưu, báo cáo UBND TP.

Trong đó, tham mưu Thành phố bố trí, giãn quỹ tái định cư 1.876 căn hộ, thu hồi 2.508 căn hộ. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư đối với 7 dự án nhà ở xã hội đã được trao giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị hợp tác đầu tư năm 2020 của thành phố.

Như vậy, trong giai đoạn 2016 – 2020, TP Hà Nội đã hoàn thành việc cải tạo, xây dựng lại 9 dãy nhà và hiện đã giao 19 chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết 1/500 triển khai thực hiện. cải tạo, xây dựng lại 28 chung cư cũ trên địa bàn (có 834 chung cư cũ, chiếm hơn 50% số chung cư cũ trên địa bàn).


Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.