Hệ thống E-learning của VLUTE

– Sử dụng đường dẫn Đăng nhập ở góc trên bên phải màn hình hoặc click vào khóa học muốn truy cập, hệ thống sẽ dẫn đến trang Đăng nhập. Sau đó, sử dụng tài khoản được cung cấp để đăng nhập vào hệ thống (Nhập đầy đủ thông tin vào hai ô ‘Tên đăng nhập’ và ‘Mật khẩu’).

LIÊN KẾT TẢI XUỐNG PHẦN MỀM NGÀY 18-19 / 01/2022: …

Đọc phần còn lại của chuỗi

(325 từ)

Source: Banggiaonline.com
Category:Thủ thuật

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.