Hồ Hán Thương là ai? Những câu chuyện kỳ lạ về vua Hồ Hán Thương

Hồ Hán Thương được biết đến là vị hoàng đế cuối cùng của nhà Hồ. Cho nên Hồ Hán Thương là ai? Chuyện lạ về vua Hồ Hán Thương là gì? Hãy cùng Mang Tận Nhà tìm hiểu về vị vua này qua bài viết dưới đây nhé!

Hồ Hán Thương là ai?

Hồ Hán Thương là ai?

Hồ Hán Thương có tên chữ Hán, sử sách ghi là Hồ Đế (胡).𡗨). Ông là hoàng đế thứ hai và cuối cùng của nhà Hồ, từ năm 1401 đến khi nhà Minh thất bại năm 1407. Hồ Hán Thương bị đưa đến Tấn Lăng (Trung Quốc) và bị giết.

Hồ Hán Thương là ai?

Lý lịch của Hoàng đế Hồ Hán Thương

Hồ Hán Thương không rõ sinh năm nào, là con thứ của Hồ Quý Ly, thân mẫu là Huy Ninh công chúa Trần thị, con gái của Trần Minh Tông. Công chúa vốn gả cho người nhà là Trần Nhân Vinh, nhưng Nhan Vinh mất sớm.

Anh trai của công chúa là Trần Nghệ Tông vì muốn thắt chặt thêm mối quan hệ với Hồ Quý Ly nên đã ép em gái lấy Quý Ly. Sau đó, Hồ Hán Thương sinh thêm một người con gái là Hồ Thanh Nhiu. Trong những năm Hồ Quý Ly chuyên quyền nhà Trần, Hồ Hán Thương được phong làm Thái phó.

Năm 1400, Hồ Quý Ly phế cháu Trần Thiếu Đế để tự lập, khai sinh ra nhà Hồ. Vì sợ nhiều thế lực chống đối, năm 1401, Hán Thương chính thức lên ngôi vua. Bản thân Quý Ly đã trở thành Thái thượng hoàng và vẫn nắm quyền quyết định mọi việc.

Hồ Hán Thương là ai?

Hồ Hán Thương – Hoàng đế Đại Ngu

Sau đây là những trận chiến của Hồ Hán Thương sau khi lên ngôi, mời các bạn cùng theo dõi.

Hồ Hán Thương đánh thắng Chiêm Thành

Trong thời gian lên ngôi, Hồ Hán Thương đã hai lần đánh bại Chiêm Thành. Lần đầu tiên vào năm 1402, quân Đại Ngu đại thắng, khiến vua Chiêm phải dâng đất Chiêm Thành và Cổ Lũy (Quảng Nam ngày nay và bắc Quảng Ngãi). Nhà Hồ chiếm được vùng đất ấy, lập ra 4 châu: Thăng, Hoa, Tư, Nghĩa.

Hồ Hán Thương là ai?

Năm 1403, Hồ Hán Thương sai Phạm Nguyên Khôi đi đánh Champa. Quân Đại Ngu bao vây kinh đô Đồ Bàn của Chiêm Thành 9 tháng không hạ được, phải rút lui về lương.

Lãnh thổ Đại Ngu dưới thời Hồ Hán Thương được mở rộng về phía nam (phía bắc Quảng Ngãi ngày nay).

Cuộc xâm lược của nhà Minh

Năm 1403, sứ thần của Hồ Hán Thương sang nhà Minh sắc phong, với lý do nhà Trần đã suy vong. Hồ Hán Thương là con của một kỹ nữ họ Trần, được người đời kính trọng, muốn thế chỗ.

Tháng 5, sứ nhà Minh là Dương Bố (Yang Bo) được cử đến An Nam để điều tra Hồ Hán Thương. Tháng 12 cùng năm, sứ bộ trở về Trung Quốc và báo cáo sự việc đúng như lời Hàn Thương đã nói. Khi đó, nhà Minh quyết định phong Hán Thương làm An Nam vương..

Tháng 10 năm 1404, Trần Khang; một người hầu của Trần Tông – người bị nhà Trần trừng phạt theo Chiêm Thành – đổi tên là Thiêm Bình. Trần Khang chạy sang Trung Quốc tự xưng là con cháu nhà Trần và xin viện binh để chống lại nhà Hồ.

Hồ Hán Thương là ai?

Năm 1404, nhà Minh cử Lý Ỷ sang hỏi nhà Hồ về Trần Thiêm Bình. Sau khi Lý Ỷ trở về, Hồ Hán Thương sai Nguyên Cảnh Chân đến tạ tội và xin cho Trần Thiêm Bình về nước, phong làm vua. Minh Thành Tổ hứa sẽ ban cho Hồ Hán Thương một quận lớn nếu ông đầu hàng.

Biết trước nguy cơ xâm lược của nhà Minh, Hồ Hán Thương và Thượng hoàng Hồ Quý Ly đã ra sức chuẩn bị. Ông huy động thêm quân, đắp thành Đa Bang, trấn thủ các cửa biển.

Năm 1406, nhà Minh sai Hoàng Trung đem quân đưa Trần Thiêm Bình về nước. Hồ Hán Thương cho quân đánh. Quân Đại Ngu đánh tan quân Minh khiến Hoàng Trung phải giao nộp Thiêm Bình chưa kịp về nước.

Cuối năm 1406, Minh Thành Tổ sai Trương Phụ và Mộc Thạnh đem 80 vạn quân đánh Đại Ngu. Lấy hiệu là “Phù Trần diệt Hồ”. Những chính sách cải cách do Thượng Hoàng Hồ Quý Ly vạch ra không được nhân dân ủng hộ nên đất nước bị chia cắt từ bên trong. Điều này dẫn đến việc nhà Hồ liên tiếp thất bại ở các trận Mộc Hoan và mất thành Đa Bang.

Hồ Hán Thương là ai?

Tháng 2 năm 1407, Hồ Hán Thương và Thượng Hoàng Quý Ly phải lui về Tây Đô. Tháng 3, Tả tướng quân Hồ Nguyên Trừng tập hợp binh lực, sai người đón Hồ Hán Thương và Hồ Quý Ly ra Bắc đánh giặc.

Hai bên đụng độ ở Hàm Tử. Quân Hồ bị quân Minh phục kích, tổn thất nặng nề. Hồ Hán Thương cùng cha phải trốn vào Tây Đô (Thanh Hóa).

Ngày 23 tháng 4, quân Minh tấn công Lôi Giang, quân Hồ không tấn công mà phân tán. Ngày 29, quân Minh tấn công cửa biển Diên Canh, thủy quân nhà Hồ tự tan vỡ. Hai cha con Hồ Hán Thương tìm cách trốn vào Thẩm Giang nhưng không thành, phải chạy về Tân Bình. Hai cha con lưu lạc nhau, Hồ Hán Thương lấy hoàng tử Hồ Nhuế chạy vào núi Cao Vọng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Ngày 11 tháng 5, quân Minh tấn công Vĩnh Ninh. Tướng Minh Vương Sái Hổ bắt được Thái Thượng Hoàng Hồ Quý Ly ở ghềnh Chảy; Lý Bân bắt được Hồ Nguyên Trừng ở cửa Kỳ La.

Ngày 12/5, tướng của Mạc Thụy – tướng Việt – Nguyễn Như Khanh bắt được Hồ Hán Thương và Thái tử Hồ Nhuế tại núi Cao Vọng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

đến cuối cùng

Người Minh thống kê những gì thu được: 48 huyện, 168 huyện, 3.129.500 hộ, 112 voi, 420 ngựa, 35.750 trâu, 8.865 thuyền.

Sau đó, Trương Phụ và Mộc Thạnh sai đô đốc lĩnh Liễu Thăng; Hoành Hải tướng quân Lư Lan; Tướng quân Trương Thắng… bắt giải Hồ Quý Ly cùng Hồ Hán Thương và các ấn đến Kim Lăng để dâng.

Vua Minh lúc đó mới hỏi: “Nếu Đại Minh như vậy, sao không sợ thần phục mà mạnh dạn kháng cự?”. Tất cả đều trả lời họ không biết. Vua Minh nói: “Đã từng sai sứ đến nói, không phải là không biết”.

Nhà Minh giả dụ Vương Như Tường, Đổng Ngạn Hử, Nguyên Quán, Lê Sư Khải làm Kinh Bắc Thị lang và tham chính ở Sơn Tây, Thiểm Tây, Sơn Đông. Chính khách Hu Hanmin thời Trung Hoa Dân Quốc tự nhận mình là hậu duệ của Hồ Hán Thương.

Về phần họ Hồ, theo Minh Thực Lục, mọi tội lỗi của họ đều được tha. Con trưởng của Quý Ly và em của Hán Thương là Hồ Nguyên Trừng có tài được chiêu mộ, cha con Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương bị đày sang Quảng Tây.

Chuyện lạ về Hồ Hán Thương

Sau đây, Giai Ngô sẽ chỉ ra những điều thú vị về vị vua này mà chúng ta nên biết, hãy chú ý theo dõi nhé.

Ông lên ngôi Thái tử khi cha ông chưa làm vua

Được chọn làm Thái tử là người sẽ thừa kế ngai vàng sau này. Nhưng trong lịch sử phong kiến ​​Việt Nam, có một trường hợp lên ngôi Thái tử khi cha chưa làm vua, đó là chuyện Hồ Hán Thương.

Tháng 3 năm Canh Thìn (1400), Hồ Quý Ly cướp ngôi của Trần Thiếu Đế, lên ngôi, đặt niên hiệu là Thành Nguyên, lập ra nhà Hồ và lấy quốc hiệu là Đại Ngu. Nhưng trước đó, dù chưa lên ngôi, Hồ Quý Ly đã lập Hồ Hán Thương làm thái tử, có ý chọn người con thứ này nối nghiệp.

Mẹ là công chúa, con được thừa kế ngai vàng

Thông thường truyền ngôi cho con trưởng, nhưng dù là con thứ nhưng Hồ Hán Thương vẫn được mẹ của chúa Huy Ninh nhà Trần chọn làm con trưởng. Hồ Quý Ly biết rằng việc cướp ngôi sẽ là cái cớ để nhà Minh ở phương Bắc tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của phương Nam. Vì vậy, việc để Hồ Hán Thương là cháu nội nhà Trần sẽ dễ biện minh hơn trong chính sách đối ngoại.

Sử Việt miêu tả rõ hơn trường hợp: Quý Ly nhường ngôi cho Hán Thương, tự xưng là Thượng Hoàng. Hai cha con cùng nắm chính quyền, sai sứ sang báo cho nhà Minh biết nhà Trần đã hết người. Hồ Hán Thương là cháu vua Minh Tông có công giữ nước.

Vua Minh sai sứ sang hỏi các bô lão nước ta xem con cháu nhà Trần còn sống không. Việc người trong nước lập Hán Thương là đúng hay sai? Hán Thương liền sai người sang cống nhà Minh và xin được lên ngôi vua, nhà Minh phong Hán Thương làm vua nước An Nam ”.

Truyền thuyết về những đứa trẻ

Chính sử ghi chép rất ít về vợ con của Hồ Hán Thương. Chỉ biết rằng vợ cả của vua là Hiển Gia hoàng hậu Trần Thị Hiền sinh các con là Hồ Nhuế (được phong làm Thái tử), Hồ Lô, Hồ Phẩm, và Hồ Ngũ Lang ở làng An Phụ. Tương truyền, hoàng hậu của vua Hồ Hán Thương sinh ra một đứa bé đầu tròn, không có tứ chi. Bài múa rối làng An Phú có câu:

Vua Hồ Hán Thương.

Thống trị thế giới.

Mong cả bệ.

Con trai thừa hưởng từ cha.

Cầu xin hoàng thượng.

Sớm sinh con trai.

Sự chữa lành của cái ác.

Nữ hoàng mang thai.

Đủ cho một nghìn ngày.

Đẻ một con.

Đầu trọc lóc.

Không có tay chân.

Sự lạ lùng này.

Đồ cổ không thấy đâu.

Vua tưởng là yêu quái, ra lệnh ném xác xuống sông, bào thai trôi đến bờ sông làng An Phú thì dừng lại. Dân làng được thần báo cho biết trong giấc mơ, kéo nhau ra ngoài thì thấy trên cây cổ thụ có cắm một lá cờ ghi sự tích về cái thai và sự giao phó.

Từ đó, làng An Phú đã tạc 8 đầu rối (6 nam, 2 nữ) để thờ và hàng năm đều làm lễ tế thần. Khi lễ xong có múa rối; Một người được gọi là giáo viên đứng đọc hướng dẫn múa rối. Đây là một nghi lễ cầu may, nên cuối bài múa rối có câu:

Theo tỷ lệ hàng năm.

Đèn hương cúng rối.

Tiếng trống, tiếng chiêng vang dội.

Ca hát và nhảy múa.

Chúc làng.

Sự phồn vinh.

Theo nội dung bài múa rối, những người con kỳ lạ của vua Hồ Hán Thương tên là Hồ Quý, Hồ Vi, Hồ Hoan, Hồ Sĩ, Hồ Bân, Hồ Báo, còn hai người con gái tên là Hồ Lân, Hồ. Gián điệp.

Không thể mời ẩn sĩ đến giúp vương quốc

Vì cho rằng nhà Hồ được lập nên để soán ngôi, cướp ngôi nên nhiều người đương thời tỏ thái độ bất hợp tác với vương triều mới, dù các vua nhà Hồ cũng chiêu mộ hiền nhân. Chuyện Hồ Hán Thương đốt núi Na là minh chứng cho điều đó.

Núi Na ở Thanh Hóa là nơi ở của một ẩn sĩ tính tình vui vẻ, được mọi người yêu mến. Hồ Hán Thương đang đi săn, tình cờ gặp vị ẩn sĩ vừa đi vừa hát nên nhà vua đoán là ẩn sĩ chứ không phải người thường. Ông sai một viên quan tên là Trương Công đuổi theo nhưng không kịp. Một vị quan nọ đến nơi ở của vị ẩn sĩ, truyền tin rằng nhà vua muốn mời ông ta ra giúp nước, nhưng vị ẩn sĩ từ chối.

Thuyết phục nhiều lần không thành, quan về tâu với vua. Hồ Hán Thương muốn chiêu mộ người tài nên sai viên quan kia sang thuyết phục lần nữa. Nhưng người này đi tìm nhưng không thấy đâu, chỉ thấy trên vách đá trong hang có hai câu thơ:

Kỳ La miệng ngâm đoạn hồn.

Cao Vọng sơn đỉnh đầu của khách hàng.

Bần tiện:

Kỳ La là cửa biển của hồn thơ.

Cao Vọng đầu non buồn.

Hồ Hán Thương tức giận đốt hết cây cối trong núi nhưng vẫn không thấy gì, chỉ thấy một con hạc đen bay trên không.

Trên đây là những điều liên quan đến vua Hồ Hán Thương. Hi vọng qua bài viết này các bạn đã biết Hồ Hán Thương là ai và là gì. Cùng đón chờ những bài viết tiếp theo của Giai Ngô nhé!

Source: Banggiaonline.com
Category: Tiểu Sử

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.