Hướng dẫn đăng ký học phần online

Bước 1 : Đăng nhập vào cổng sinh viên theo đường dẫn: https://sv.ut.edu.vn/

Cổng thông tin sinh viên

Cổng thông tin sinh viên

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, chọn mục đăng ký khóa học

DKHP2

DKHP3

Bước 3 : Chọn đăng ký một khóa học

Học viên chọn đăng ký khóa học theo các tùy chọn

  • Tìm hiểu một bài học mới
  • Học lại bài
  • Khóa học cải tiến

Lưu ý: Điểm môn học sẽ được tính cho thời gian học cao nhất

DKHP4

Bước 4: Chọn một lớp học để đăng ký

DKHP5

Trạng thái lớp phần:

DKHP6

Lưu ý: học viên cần tuân thủ các thông báo trong quá trình đăng ký khóa học


Source: Banggiaonline.com
Category: Thủ Thuật

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.