Hướng dẫn đăng ký và nhập học online – Tài liệu

• Chương trình đào tạo và trang thiết bị thực hành theo tiêu chuẩn Đức • Được đào tạo thực hành ngay tại Doanh nghiệp • Có cơ hội được các doanh nghiệp hàng đầu tuyển dụng ngay tại trường • Nhận bằng cao đẳng nghề nâng cao của trường LILAMA 2 • Gửi hồ sơ về Đào tạo Bộ phận • Hotline: 0908 177 160 Đọc thêm


Source: Banggiaonline.com
Category: Thủ Thuật

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.