HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐĂNG K HỌC

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐĂNG K HỌC

V CC LƯU QUAN
TRỌNG

I. Hướng dẫn sử
dụng phần mềm đăng k học

1. Giới thiệu chung

Việc đăng
k học của sinh vin l một việc bắt buộc
v rất quan trọng trước khi bắt đầu
mỗi học kỳ, xc nhận quyền lợi v trch nhiệm
của sinh vin trong nhiệm vụ học tập của
mnh. Sinh vin khng đăng k học tại học kỳ
chnh th sẽ bị buộc thi học

Nh trường
sẽ thng bo thời gian đăng k học qua tuần
cng dn đầu kha (đối với học kỳ
đầu tin khi sinh vin vừa nhập học); qua email c
nhn của sinh vin v website Đăng k học trước
cc đợt đăng k học ở cc học kỳ
sau đ. Việc đăng k học được
thực hiện qua mạng Internet, xc thực qua ti
khoản của sinh vin tại website Đăng k học (http://)

Sinh vin căn cứ
vo Thời kha biểu dự kiến được
gửi qua email (mỗi sinh vin sẽ được cung
cấp một email thư điện tử để
sử dụng trong qu trnh học tập tại
trường) v website Đăng k học để ln
kế hoạch học tập ph hợp cho bản thn.

Nh trường
khuyến co sinh vin xy dựng cho mnh cc phương n
đăng k học khc nhau ph hợp với thời gian
biểu của mnh trước khi đi đăng k
học (l do l c thể những lớp học phần sv
lựa chọn đ đầy th c thể chuyển sang
nhm khc). Cc vấn đề nảy sinh trong vấn
đề lựa chọn cc phương n đăng k
ph hợp, cc bạn sinh vin cần trao đổi với
Cố vấn học tập (Cố vấn học tập
kim Gio vin chủ nhiệm l những thầy c gio
được phn cng quản l lớp học theo
từng Khoa) của lớp mnh.

Thng bo đăng k
học, đăng k thi lại sẽ được
gửi tới cc bạn sinh vin qua email v website đăng
k học. Thng bo ny thng thường sẽ
được gửi trước khi đăng k
khoảng 1 2 tuần. Thời gian đăng k sẽ
diễn ra trước khi bắt đầu đợt
học hoặc đợt thi 1 2 tuần. Như vậy,
trong khoảng thời gian trước học kỳ
mới hoặc đợt thi khoảng 2 4 tuần, sinh
vin cần phải lin tục kiểm tra thng tin để
nắm được kế hoạch m nh trường
đưa ra.

Sinh
vin căn cứ vo cc phương n đăng k học
của mnh để đi đăng k học theo thng bo
về thời gian đăng k học của nh
trường.

2. Ti
khoản đăng k học

Mỗi sinh vin khi vo
nhập học vo trường được nh
trường cung cấp cho một M sinh vin. M sinh vin ny
l cố định trong suốt qu trnh học tập của
sinh vin tại trường, mọi qu trnh đăng k
học v cc vấn đề lin quan đến học
tập, thi cử, xử l học vụ, điểm thi,
học ph đều lin quan tới m sinh vin ny.

Ti khoản tại
website đăng k học (sau đy gọi l Ti khoản
ĐKH) cũng chnh l m sinh vin dung để đăng
nhập vo Hệ thống phần mềm Đăng k
học trn website Đăng k học của nh
trường. Mật khẩu mặc định cho lần
đăng nhập đầu tin sẽ chnh l m sinh vin.

Cấu trc của m
sinh vin như sau: aabcccdddd
trong đ:

aa l 2 số
cuối của năm nhập học (v dụ năm 2012
th aa l 12)

b l m số
thể hiện trnh độ đo tạo (1 cao
đẳng hệ chnh quy; 2 lin thng hon chỉnh kiến
thức, 3 đại học hệ vừa lm vừa
học, 5 đại học hệ chnh quy)

ccc l m ngnh đo
tạo được quy định tại bảng dưới
đy

dddd l số
thứ tự hồ sơ nhập học của sinh vin.

 TT

Tn ngnh

M quy ước

1

Kỹ thuật cng trnh
xy dựng

101

2

Kỹ thuật ti nguyn
nước

102

3

Thuỷ văn

103

4

Kỹ thuật Thuỷ
điện v năng lượng ti tạo

104

5

Kỹ thuật cơ kh

105

6

Cng nghệ thng tin

106

7

Cấp thot nước

107

8

Kỹ thuật cng trnh
biển

108

9

Kỹ thuật mi
trường

109

10

Kỹ thuật hạ
tầng v pht triển nng thn

110

11

Cng nghệ kỹ
thuật xy dựng

111

12

Kỹ thuật
điện, điện tử

112

13

Kỹ thuật xy
dựng cng trnh giao thng

113

14

Quản l xy dựng

114

15

Kỹ thuật trắc
địa bản đồ

115

16

Kế ton

403

17

Kinh tế

401

18

Quản trị kinh doanh

402

19

Kỹ thuật cng trnh
xy dựng (Hệ Cao đẳng)

C65

Bảng quy định danh mục cc
ngnh v m ngnh

VD1:
Sinh vin Nguyễn
n A theo học đại
học hệ chnh quy ngnh Kỹ thuật cng trnh xy
dựng nhập học năm 2012 (K54) c hồ sơ
nhập học số thứ tự 1234 sẽ c m sinh vin
l 1251011234.

VD2:
Sinh vin Nguyễn Thị B theo
học cao đẳng hệ chnh quy ngnh Kỹ thuật
cng trnh xy dựng nhập học năm 2012 (K54) c hồ
sơ nhập học số thứ tự 567 sẽ c m
sinh vin l 121C650567.

Mỗi sinh vin
phải c trch nhiệm bảo mật thng tin cho ti
khoản c nhn của mnh, trnh trường hợp bị
người khc vo thay đổi dữ liệu
đăng k học. Tuyệt đối khng nhờ
người khc đăng k học hộ. Những
trường hợp bất khả khng khng thể
đăng k học trong thời gian nh trường
tổ chức đăng k c thể lin hệ với
Cố vấn học tập lớp của mnh để được
hỗ trợ.

Trong trường
hợp sinh vin qun mất mật khẩu ti khoản
đăng k học của mnh, cần lin hệ với
Cố vấn học tập để lấy lại.

3. Truy cập website Đăng
k học

Sinh vin đăng k
học thực hiện cc bước tuần tự
như sau:

– Bật trnh duyệt Internet Explorer ln (c thể dng
trnh duyệt khc như Firefox)
v nhập địa chỉ …….
vo thanh địa chỉ của trnh duyệt, sau đ g
Enter. Trnh duyệt sẽ đưa đến website Đăng
k học như sau:


– Nhập ti
khoản v mật khẩu của bạn vo Ti khoản
v Mật khẩu (Lưu : Lần đầu tin
đăng nhập vo chương trnh, mật khẩu
sẽ trng với ti khoản, sinh vin vo thay đổi
mật khẩu của mnh để đảm bảo
sự bảo mật. Khi qun mật khẩu c thể lin
hệ với Cố vấn học tập để
lấy lại). Ở đy chng ta lấy một v dụ
l bạn sinh vin tn l: Nguyễn Văn A lớp 54C1 với
m sinh vin l 1251011234.

Sau khi nhập ti
khoản v mật khẩu, bấm nt Đăng nhập
để đăng nhập vo chương trnh, chương
trnh sẽ yu cầu cc bạn sinh vin cần phải
đổi mật khẩu để đảm bảo tnh
bảo mật cho ti khoản c nhn của.

 


Sau khi đổi mật
khẩu thnh cng, phần mềm tự động
chuyển sang trang chủ để sinh vin c thể sử
dụng phần mềm đăng k học.

Thng tin đầu tin m sinh vin
cần quan tm l cc thng bo m nh trường ban hnh.

Những thng tin mới nhất
m nh trường ban hnh sẽ nằm ở mục Tin
mới nhất (gc trn cng bn phải).

3. Chức năng đăng
k học v cc tiện ch km theo

3.1.
Đăng k học

Để thực
hiện việc Đăng k học, dng chức năng
Đăng k học => Sinh vin đăng k học.

Chương trnh
sẽ đưa sinh vin vo chức năng đăng k
học để đăng k học (ở đy lấy
v dụ l học kỳ II năm học 2011-2012
đợt học 5) cho trường hợp của sinh vin
Phạm Thanh Huyền 52MT.

Cc bạn sinh vin
cần phải quan tm tới cc thng tin như sau:

1. Số TC tối thiểu: Quy định số tn
chỉ tối thiểu trong đợt học đ m sinh
vin phải đăng k.

2. Số TC tối đa: Quy định số tn
chỉ tối đa m sinh vin được đăng k
trong đợt học đ. (Sinh vin cần đọc r
quy chế 43 để hiểu thng tin ny).

3. Số tiết tối đa/Ngy: (thng
thường khng rằng buộc): Quy định số
tiết tối đa sinh vin m sinh vin được php
đăng k trong một ngy.

4. Hạn chế số lượng SV đăng k tối đa (được đặt l C): Thng
số ni ln việc c hạn chế số lượng
sinh vin đăng k tối đa hay khng. Khi đặt l
C th c nghĩa l sinh vin khng thể đăng k học
qu số lượng sinh vin quy định.

5. Cho php đăng k ngoi ngnh (đặt l Khng):
tham số ny quy định việc sinh vin c
được đăng k học ngnh khc hay khng

6. Hạn đăng k: Thời gian được
nh trường quy định cho việc đăng k
học của sinh vin. (Phần ny cc bạn sinh vin
đặc biệt lưu đảm bảo quyền
lợi cho từng sinh vin).

7. Đăng k học cng Kha: Chọn tham số ny
để chọn kha no để sinh vin đăng k
(sinh vin c thể đăng k cc mn học ở cc kha
khc nhau).

8. Ngnh học: Ngnh học m sinh vin đăng k
học tại trường. Đối với những
trường hợp đăng k học văn bằng 2,
cần phải chọn ngnh học khc nhau.

9. Thng tin c nhn: Được bố tr theo cấu
trc M sinh vin Họ tn Ngnh học Kha

10. Thng tin về năm học, học kỳ v đợt học đang
đăng k
: Ch đến
những thng tin ny v c nhiều trường hợp sinh
vin khi vo kiểm tra lịch học th thấy l số tn
chỉ sai khc v c thể chương trnh đang
được đặt ở đợt học khc
với đợt học m sinh vin đang muốn xem.

11. Thng tin về cc học phần đăng k v cc tiện ch

– Chọn học
phần để hiển thị cc lớp học:
Chọn mn học để đăng k. Học kỳ
đ tổ chức bao nhiu mn cho Kha m sinh vin chọn
đăng k th sẽ hiển thị tại đy

Sau khi chọn một mn học th bấm nt chương trnh sẽ hiển
thị tất cả cc lớp học phần m sinh vin
được phn cng để lựa chọn cho mnh
lớp học mnh mong muốn.

C một số tiện ch gip cho sinh vin dễ dng hơn trong việc
lựa chọn l Chọn ngy học Lựa chọn những lớp học phần mn học tổ chức trong
ngy lựa chọn; ấn nt để lọc những lớp học
phần mn học đ trng với thời gian cc lớp học phần khc m mnh đ lựa chọn,
sau đ lựa chọn lớp muốn học v ấn nt đăng k học.

Ở cc lớp
học phần mn học ny c cc tham số sau:

Cột Chọn: Di chuyển chuột vo trn v
click vo đ (sẽ c điểm mu xanh ở trong)
để chọn lớp học phần đăng k
học

Cột Lớp học phần: Tn lớp học
phần mn học m sinh vin đăng k học.

VD: Bng chuyển
2-1-10(N0.05) c nghĩa l mn học ny tn l Bng chuyền 2,
tổ chức tại học kỳ I năm 2010. N0.05 c
nghĩa l nhm thứ 5

C cc loại lớp
học phần như sau:

+ Lớp L thuyết: L những lớp học
phần l thuyết học ở cc hội trường
lớn.

+ Lớp Thực hnh: L những lớp học
phần thực hnh bi tập ở cc hội
trường nhỏ

Lưu : Một mn học c thể c
đặc th chỉ l L thuyết, hoặc chỉ l
Thực hnh, hoặc cả L thuyết v Thực hnh.
Điều ny được quy định tại
đề cương của mn học đ.

+ Lớp Th nghiệm: L những lớp học
phần học th nghiệm tại cc phng th nghiệm.

+ Lớp Thực tập: L những lớp học
phần đi tham quan, thực tập ngoi trời hay
những cng trnh ngoi trường

Đối với
những mn học m c cả L thuyết v Thực hnh,
khi lựa chọn đăng k học cần phải
lựa chọn cả lớp học phần L thuyết v
lớp học phần Thực hnh.

Cột Học phần: M mn học m bạn
đang lựa chọn đăng k.

Cột Thời gian: hiển thị giai
đoạn học (Học từ ngy no đến ngy
no), thời gian học trong tuần (từ thứ Hai
đến thứ Bẩy) v tiết học trong ngy (từ
tiết 1 đến tiết 15).

Trong cột Thời
gian ny c cc từ viết tắt l: LT L thuyết; TH
Thực hnh; TT Thực tập; TN Th nghiệm l
đặc điểm của lớp học phần đ
như đ phn tch ở trn.

Thời gian học
trong ngy như sau:

Tiết 1(07:00-07:50)

Buổi sng

Tiết 2(07:55-08:45)

Tiết 3(08:55-09:45)

Tiết 4(09:50-10:40)

Tiết 5(10:50-11:40)

Tiết 6(11:45-12:35)

Tiết 7(12:45-01:35)

Buổi chiều

Tiết 8(01:40-02:30)

Tiết 9(02:40-03:30)

Tiết 10(03:35-04:25)

Tiết 11(04:35-05:25)

Tiết 12(05:30-06:20)

Tiết 13(06:30-07:20)

Buổi tối

Tiết 14(07:25-08:15)

Tiết 15(08:25-08:15)

Cột địa điểm chỉ giảng
đường học tập l giảng đường
no ở khu nh no.

Giảng vin: Cho biết giảng vin giảng
dạy lớp học phần ny l ai.

Sỹ số: L số sinh vin đ
được quy định của lớp học
phần đ

Đ ĐK (Đ đăng k): L số sinh vin
đăng k tại lớp đ. Nếu số hiển
thị ở cột Đ đăng k ny nhỏ hơn
cột Sỹ số th sinh vin c thể đăng k vo
được. Nếu bằng cột sĩ số sẽ
khng đăng k được nữa (lớp học phần
đ đầy).

Sau khi lựa
chọn được lớp học phần ph hợp,
bạn chọn n ở cột Chọn v bấm nt
Đăng k.

Nếu thỏa mn
cc điều kiện về thời gian khng trng lặp
v lớp học phần đ chưa đầy,
chương trnh sẽ bo đăng k thnh cng.

Nếu lớp
học đ đầy, chương trnh sẽ bo lớp
học phần đ đ đầy v khng đăng k
được.

Nếu lớp
học trng thời gian với cc lớp học phần
bạn đ đăng k, chương trnh khng cho php
đăng k v sẽ thng bo trng cho bạn .

Đối với
những trường hợp đăng k mn học c
cả lớp học phần L thuyết v Bi tập, sinh
vin phải chọn lựa cả lớp L thuyết v
Thực hnh tại mỗi lần đăng k. Khi lựa
chọn đăng k những mn ny cần lưu :
Lớp LT sẽ được chia ra cc lớp nhỏ TH cng
nhm
nn khi đăng k
phải lựa chọn cc lớp LT v TH cng nhm với nhau.
Nếu khng chương trnh sẽ khng cho đăng k v
thng bo như sau:

Nt Học nng điểm nằm bn cạnh nt Đăng k dnh cho những trường
hợp sinh vin muốn đăng k học cải
thiện điểm của mnh (chỉ p dụng
đối với sinh vin đạt điểm D, D+, C;
những sinh vin đạt điểm B, A khng
được học nng điểm)

Sau khi đăng k
được thnh cng, kết quả đăng k
học của sinh vin sẽ được hiển
thị ở bảng bn dưới bảng cc lớp
học phần lựa chọn .

Ở phần
Kết quả đăng k học, c thm tham số:

Số TC (số tn chỉ): l số tn chỉ
ứng với mỗi mn học m sinh vin đ đăng
k.

Học ph: l học ph tương ứng với
số tn chỉ của mỗi mn học.

Bn dưới
kết quả đăng k học sẽ c Tổng số
tn chỉ v số tiền cc bạn sinh vin đ phải
nộp cho cc mn học m mnh đ đăng k.

Đối với
những trường hợp cc bạn sinh vin muốn
hủy kết quả đăng k học mn học no
đ để tm một sự lựa chọn khc, check
vo mn học muốn hủy rồi bấm nt Hủy
đăng k.

3.2
In kết quả đăng k học

Sau khi cc bạn sinh
vin đăng k học xong, cần phải in kết
quả đăng k học ra để theo di qu trnh
học tập của mnh v c thể khng phải lc no cc
bạn cũng c thể ln mạng Internet để
kiểm tra kết quả đăng k học.

Cch in kết quả
đăng k học (C thể lấy bất cứ
thời kha biểu của đợt học no của
học kỳ no đ trong năm học khc nhau) như sau
:

Quay trở lại
trang chủ bằng cch bấm vo nt Trang chủ

chương trnh
sẽ quay trở lại trang chủ, sau đ chọn
chức năng Đăng k học => Kết quả
đăng k học.

 


Sau khi chọn theo
menu trn, chương trnh sẽ đưa tới một
chức năng m sinh vin c thể chọn Học kỳ v
đợt học để xem v in kết quả
đăng k học theo cc biểu mẫu khc nhau.

Cch xem l chọn
Học kỳ m sinh vin muốn xem, sau đ chọn
đợt học ngay bn cạnh pha tay phải, bấm nt
Xem kết quả đăng k học. Khi đ
chương trnh sẽ hiển thị kết quả
đăng k học của đợt hoc, học kỳ v
năm học m sinh vin chọn. C thể chọn kiểu
thời kha biểu v sau đ bấm nt Xuất file excel
để chương trnh đưa ra cho người dng
file Excel theo mẫu đ chọn.

Bấm nt Open
để mở ra xem ngay, hoặc bấm nt Save để
lưu vo my tnh, sau đ c thể đem file đi in ra
để sử dụng.

(Ch : Microsoft Excel l
một ứng dụng văn phng của Microsoft (Microsoft
Office), my tnh cần phải ci đặt chương
trnh ny khi muốn xem được file trn)

Một kiểu kết quả
đăng k học được lấy ra từ
phần mềm

Đy l file excel Thời kha
biểu được chương trnh xuất ra theo
kiểu lớp học phần. Ở đy c đầy
đủ thng tin m sinh vin cần biết như Họ
tn, M sinh vin, Lớp, kha, ngnh, cc mn học đăng k
học, số tn chỉ, thời gian học v học ph
phải nộp.

3.3.
Xem qu trnh đăng k học của mnh

Để c thể kiểm
tra được qu trnh đăng k học tập
của mnh từ khi bắt đầu đăng k
học, sinh vin sử dụng chức năng Đăng k
học => Qu trnh đăng k học.

Ở đy cần chọn học kỳ v đợt học v bấm vo ntđể
xem. Nếu khng chọn học kỳ v đợt học,
chương trnh sẽ liệt k ton bộ cc mn học
m sinh vin đ đăng k học. C cc thng tin lưu
vết qu trnh đăng k học như Người
đăng k (nếu sinh vin tự đăng k th sẽ
hiển thị l Sinh vin, Nếu quản trị hệ
thống hoặc Cố vấn học tập đăng k
th sẽ hiển thị tn người đăng k),
thời gian đăng k (theo giờ của my chủ).

Sinh vin cũng c thể kiểm lại lại dữ liệu đăng k học m
mnh đ hủy bằng cch bấm vo nt

Ở đy sẽ
hiển thị đầy đủ thng tin lớp học
phần đ bị hủy tại học kỳ v
đợt học m sinh vin lựa chọn

3.4.
Đăng k nguyện vọng học

Nh trường
tổ chức cho sinh vin đăng k nguyện vọng
học trước mỗi đợt học (học
kỳ chnh, học kỳ phụ) để sinh vin xc
nhận nguyện vọng học cc mn học với nh
trường. Từ đ, nh trường c cơ sở
để tổ chức kế hoạch ph hợp với
nguyện vọng thực tế của sinh vin

Lựa chọn menu
Đăng k học => Đăng k nguyện vọng
để sử dụng chức năng đăng k
nguyện vọng học

Sinh vin lựa chọn mn học ở Chọn v bấm vo nt.
Nếu muốn hủy kết quả mn học đ đăng k nguyện vọng th lựa chọn mn học ở nt
chọn v bấm v nt

4. Đăng k thi lại; tra
cứu lịch thi, thi lại

4.1.
Đăng k thi lại

Sinh vin lựa
chọn chức năng đăng k thi lại để
xc thực nguyện vọng thi lại cc mn học bị
trượt (điểm F, F+), hoặc thi lại nng
điểm (D, D+). Cc trường hợp khng đủ
tư cch dự thi hay phạm quy ở lần thi
đầu th khng được thi lại.

Để
đăng k thi lại, lựa chọn menu Đăng k
thi => Sinh vin đăng k thi lại

Cch đăng k thi
lại cũng tương tự như cch đăng k học,
sự khc biệt l thay lớp mn học bằng lớp
thi.

 


4.2.
Kết quả đăng k thi lại

Sinh vin c thể tra cứu
kết quả đăng k thi lại của mnh ở
nhiều đợt học, học kỳ khc nhau tại
chức năng Đăng k thi => Kết quả đăng
k thi lại

Đối với
sinh vin hon thi ở lần thi đầu th khng phải
đăng k thi lại m nh trường sẽ sắp
xếp lịch thi v chuyển về ti khoản của
sinh vin.

4.3.
Xem lịch thi c nhn

Lịch thi kết
thc học phần v Lịch thi lại sẽ
được nh trường sắp xếp tự
động v trả về ti khoản của sinh vin thng
qua chức năng Xem lịch thi c nhn.

Tại đy, sinh
vin lựa học kỳ, lần thi (thi lần 1 hay thi
lại) v chọn đợt thi m mnh muốn xem, bấm
vo nt Danh sch để xem lịch thi. Cc thng tin đưa
ra cho sinh vin l Mn thi, Ngy thi, Giờ thi Ca thi, Số bo
danh v Phng thi Muốn xuất file Excel để in th
lựa chọn chức năng In. Sinh vin đăng k
học cng kha no sẽ xem lịch thi v lịch thi lại
tương ứng với đợt thi của kha đ.

5. Tra cứu điểm

Sau khi thi học
kỳ xong v c điểm, điểm của sinh vin sẽ
được Phng Khảo th v Kiểm định
chất lượng chuyển ln trn ti khoản
đăng k học để c thể tra cứu
điểm. Nếu c sai lệch thng tin no về
điểm, sinh vin cần lin hệ với Phng Khảo
th v Kiểm định chất lượng .

5.1.
Tra cứu điểm học tập

Chức năng ny dng
để tra cứu điểm học tập của c
nhn sinh vin theo từng học kỳ, năm học v cc
tiện ch lọc khc. Thng tin đưa ra gồm c Mn
học, Số tn chỉ, Điểm qu trnh, điểm
thi, Điểm tổng kết học phần, Điểm
chữ.

Để sinh vin c
thể đăng k thi lại th ngoi điểm mn
học thuộc ngưỡng được thi lại th
điểm mn học của sinh vin phải c đủ 4
đầu điểm: Qu trnh, Thi, Tổng kết học
phần v điểm chữ. Nếu chưa đủ 4
đầu điểm trn th sẽ khng thể đăng
k thi lại được.

5.2.
Tra cứu điểm tổng hợp

Chức năng ny dng
để tra cứu điểm tổng hợp của sinh
vin

6. Tra cứu điểm rn
luyện, xử l học vụ, cc chứng chỉ v xt
tốt nghiệp

Chức năng ny
để sinh vin tra cứu điểm rn luyện, xử
l học vụ, xt dừng học thi học, cc loại
chứng chỉ v Xếp loại tốt nghiệp của
sinh vin trong qu trnh học tập tại trường

7. Tra cứu học ph

Chức năng ny
gip sinh vin tra cứu tất cả cc thng tin lin quan
đến ti chnh m sinh vin phải nộp trong qu trnh
học tập tại trường. Cc khoản thu từ học
ph, tiền thi lại, miễn giảm sẽ
được hiển thị chi tiết tại chức
năng ny.

8. Chương trnh đo
tạo

Chức năng ny
gip sinh vin c thể tra cứu được chương
trnh học tập của mnh tại trường, cc mn
học bắt buộc, tự chọn v cc khối kiến
thức m sinh vin sẽ theo học.

Ngoi việc tra
cứu chương trnh đo tạo ngnh của mnh, sinh
vin c thể tra cứu chương trnh đo tạo
của cc ngnh khc.

Tại chức
năng ny, sinh vin cũng c thể Kiểm tra tnh trạng
hon thnh chương trnh đo tạo của mnh .

Con số c nghĩa l sinh vin đ tch
lũy được 76 tn chỉ trn tổng số 153 tn
chỉ theo chương trnh học của ngnh mnh đang
theo học.

Chức năng ny
cho php sinh vin c thể kiểm tra bản thn mnh đ tch
lũy được số lượng tn chỉ theo
từng khối kiến thức, chi tiết cc mn đ
tch lũy v chưa tch lũy (c điểm km theo)

Cc thng tin như sau:

– Khối kiến
thức: Tn cc khối kiến thức trong chương
trnh đo tạo

– Thuộc tnh:
Bắt buộc (Bắt buộc phải học), Tự
chọn (Chọn một vi mn trong khối để
học, đảm bảo đủ số tn chỉ
bắt buộc), Khng bắt buộc (Khng phải học)

– Số học
phần/Tổng số tn chỉ: Số mn học trong
khối/Tổng số tn chỉ tương ứng

– Tn chỉ bắt
buộc: Số tn chỉ bắt buộc phải học
theo từng khối kiến thức

– Tn chỉ
ĐẠT: Số tn chỉ m sinh vin đ tch lũy theo
từng khối kiến thức

Bấm vo cc khối
kiến thức để xem chi tiết những mn
học trong khối kiến thức đ chọn.

– Ở cột
Điểm những mn cng nhận xt tốt nghiệp
sẽ hiển thị điểm của sinh vin. Học
bao nhiu lần th sẽ hiển thị bấy nhiu
điểm (cch nhau bằng dấu 😉

– Ở cột
Điểm những mn khng cng nhận xt tốt
nghiệp sẽ hiển thị điểm của cc mn
khng được đưa vo để xt tốt
nghiệp (xuất hiện tại khối kiến thức
tự chọn khi sinh vin c thể học nhiều hơn
số tn chỉ tự chọn quy định của ngnh
mnh). V dụ như sinh vin tch lũy 5 mn học (mỗi mn
3 tn chỉ), tổng c 15 tn chỉ nhưng ngnh của
sinh vin theo học chỉ tối đa l 12 tn chỉ.
Như vậy sẽ c 1 mn (3 tn chỉ) khng tnh vo xt
tốt nghiệp, điểm mn học ny sẽ hiển
thị tại cột ni trn.
9. Đổi mật khẩu

Sinh vin c thể dng
chức năng Đổi mật khẩu để thay
đổi mật khẩu ti khoản đăng k học
của mnh

10. Chuyn mục Hỏi đp

Sinh vin c thể theo di
những cu hỏi thường gặp tại chuyn
mục Hỏi đp của website Đăng k học

11. Thot khỏi phần
mềm đăng k học

Sau khi kết thc phin lm việc, sinh vin phải thot khỏi
phần mềm đăng k học để đảm bảo tnh bảo mật cho ti khoản của mnh. Đy l cng
đoạn cuối cng v rất quan trọng trong qu trnh sử dụng phần mềm đăng k học.
Đ c nhiều trường hợp sinh vin bị mất dữ liệu đăng k học v khng thực hiện
bước ny (người khc vo hủy kết quả đăng k học m sinh vin đ đăng k) gy
ra những hậu quả nghim trọng. Để thot khỏi chương trnh, sinh vin c thể bấm
vo nt hoặc bấm vo nt
Close của trnh duyệt.

II.
Cc lưu quan trọng

– Website Cổng thng
tin đo tạo ( 
cung cấp thng tin chi tiết về đo tạo,
tuyển sinh, cc thng bo mới nhất) v website Đăng
k học ( 
phục vụ đăng k học) l những website c
đầy đủ cc thng tin cần thiết cho cc
bạn sinh vin trong qu trnh học tập tại
trường. Cc website trn v email c nhn (sẽ
được nh trường cung cấp) của sinh vin
l những knh thng tin hết sức quan trọng m cc bạn
sinh vin cần phải quan tm. Nh trường khuyến co
cc bạn truy cập vo 2 knh thng tin trn t nhất 1 ngy 1
lần để c thể cập nhật được
thng tin mới nhất v đảm bảo được
quyền lợi của mnh. Đặc biệt l vo
những thời gian tổ chức đăng k học,
đăng k nguyện vọng hay đăng k thi lại.


– Sinh vin cần
đảm bo việc bảo mật thng tin ti khoản c
nhn của mnh, tuyệt đối khng
nhờ người khc đăng k học hộ. Đ
xảy ra nhiều trường hợp do bất cẩn nn
bị mất kết quả đăng k học, dẫn
đến hậu quả nghim trọng. Nh trường
sẽ khng giải quyết những trường hợp
sinh vin lộ mật khẩu hay nhờ bạn đăng
k hộ rồi lm mất kết quả đăng k
học.

– Sinh vin hon ton
phải tự chịu trch nhiệm với những sự
lựa chọn đăng k của mnh.

– Cố vấn
học tập l người theo st cả qu trnh học
tập của sinh vin trong trường, khi c bất
cứ thắc mắc g về chương trnh học, mật
khẩu hay việc đăng k, hy lin hệ ngay với
Cố vấn học tập.

– Sinh vin
được hủy kết quả học kỳ chnh
ở 2 tuần đầu học kỳ  tại ti khoản đăng k
học, v khi đ hủy th sẽ khng được
đăng k lại.

– Học kỳ
phụ khng được hủy kết quả
đăng k học.

– Sinh vin cần
phải hon thnh học ph, lệ ph cho nh trường
theo thời hạn của phng Cng tc chnh trị v
Quản l sinh vin thng bo. Nếu qu hạn khng nộp,
sinh vin sẽ phải chịu hon ton trch nhiệm.

– Sau khi sinh vin
đăng k học xong, phng Đo tạo ĐH&SĐH
sẽ cn đối lại v hủy, ghp cc lớp
học phần c t sinh vin đăng k. Sau đ sẽ c
thng bo cho sinh vin, sinh vin những lớp học phần
bị hủy c thể đăng k lại mn học
đ tại phng Đo tạo ĐH&SĐH theo thời
gian sẽ thng bo.

– Sinh vin
trước mỗi đợt đăng k học cần
theo di st sao cc thng tin m phng Đo tạo ĐH&SĐH
đưa ra qua email sinh vin. Sẽ c thời kha biểu
dự kiến, cc hướng dẫn đăng k m cc
bạn sinh vin cần phải tun theo nếu muốn c
kết quả đăng k học hợp l.

– Sinh vin cần theo
di chuyn mục Hỏi đp tại website Đăng k
học để trnh lặp đi lặp lại cc cu
hỏi trng lặp tới cc đơn vị quản l.

Ti khoản
email của mỗi sinh vin được nh trường
cấp cho l duy nhất trong qu trnh học tập tại
trường với mục đch nhận cc thng tin m nh
trường cung cấp. Sinh vin phải c trch nhiệm
với ti khoản email của mnh v những thư
được gửi từ email của mnh. Cc vấn
đề lin quan đến email, sinh vin lin hệ với
Trung tm tin học.

Source: Banggiaonline.com
Category:Thủ thuật

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.