Hướng dẫn sử dụng

các

PHẦN I: MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUNG CẦN BIẾT

1. Các loại học liệu hỗ trợ trên hệ thống K12Online

2. Các mô hình dạy học trực tuyến K12Online đang hỗ trợ

Hình thức dạy học trực tuyến

Các hoạt động gợi ý mà giáo viên có thể tổ chức trên K12Online

Giảng dạy trực tuyến hỗ trợ giảng dạy trực tiếp

Giáo viên có thể cung cấp tài liệu, học liệu, giao nhiệm vụ và giám sát, hướng dẫn học sinh tự học, chuẩn bị cho hoạt động dạy học trực tiếp.

Ví dụ:

– Đã xây dựng các bài giảng trực tuyến theo 1 bài, chủ đề kiến ​​thức và cho học sinh tự học ở nhà trên K12. Nội dung được trình bày dưới nhiều hình thức như video, infographics, tài liệu hoặc bài học văn bản …

Dạy học trực tuyến thay thế một phần dạy học trực tiếp

Giáo viên giao cho học sinh một số nội dung tự học ở nhà để tăng thời gian luyện tập, thực hành, trải nghiệm làm việc nhóm, thảo luận khi học sinh ở trường.

Ví dụ:

– Xây dựng phiếu ôn tập và đề kiểm tra trực tuyến trên hệ thống K12 để sinh viên tự luyện tập và làm bài trong hoặc sau quá trình học trực tiếp trên lớp.

– Xây dựng các bài giảng nâng cao hoặc nội dung tự học để học sinh tự học, tự học ở nhà.

Dạy học trực tuyến hoàn toàn thay thế dạy học trực tiếp

Các hoạt động của quá trình dạy học được tổ chức và thực hiện hoàn toàn thông qua môi trường Internet.

Ví dụ:

– Tổ chức các lớp học ảo, kết hợp với các học liệu khác để tổ chức các hoạt động dạy học, tương tác, trao đổi với học sinh ngay tại nhà mà không cần đến trường.

PHẦN II: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

I. BÀI HỌC

1.1. Thêm bài giảng mới

 • Vào Học liệu => Chọn Bài học => Chọn Thêm mới
 • Nhập thông tin cơ bản của bài giảng
 • họp báo Tiết kiệm để lưu thông tin bài giảng.

Ghi chú:

 • Giáo viên có thể cấu hình lần lượt các yêu cầu học tập theo thứ tự nội dung đã đăng trong bài giảng bằng cách bật tính năng Nội dung học theo thứ tự.
 • Giáo viên có thể cho phép học sinh học bất cứ lúc nào bằng cách bật tính năng Bài học về nghề tự do.

1.2. Thêm chủ đề mới

Mỗi bài giảng có thể có nhiều nội dung kiến ​​thức khác nhau. Giáo viên có thể chia nội dung đó thành nhiều chủ đề. Hoa Kỳmỗi chủ đề có lẽ Gồm nhiều bài học nhỏ để học viên tiện theo dõi và tra cứu.

 • Sau khi thêm bài giảng mới, màn hình chi tiết bài giảng xuất hiện. Giáo viên chọn Thêm chủ đề mới để thêm chủ đề mới cho bài giảng.

 • Nhập thông tin cơ bản của bài giảng và nhấn Tiết kiệm để lưu thông tin bài giảng.

1.3. Thêm mới bài học cho chủ đề

Để thêm các bài học trong một chủ đề, trong mỗi chủ đề, hãy nhấp vào biểu tượng thêm mới và chọn loại tài liệu học tập bạn muốn thêm vào chủ đề đó.

Loại 1: Bài học qua video

 • Để thêm các bài học video, hãy chọn danh mục Video bài học
 • Chọn video để tải lên hệ thống theo một trong hai cách:

Phương pháp 1: Với các video có sẵn trên máy tính, giáo viên nhấp vào. khuy ao Chọn tập tin cần tải lên trên máy tính tại tab Tải lên các tệp video

Phương pháp 2: Đối với các video có sẵn trên Youtube, hãy dán liên kết video Youtube vào hộp Liên kết video Youtube trong tab Chọn video trên Youtube.

Kiểu 2: Bài học dựa trên văn bản

 • Để thêm các bài học văn bản, hãy chọn danh mục Bài học văn bản
 • Nhập tên bài và chỉnh sửa nội dung bài theo hướng dẫn.

Loại 3: Hình chữ nhật tiêu chuẩn

 • Để thêm các bài học tiêu chuẩn (các bài học nâng cao được chuẩn bị từ Adobe Presenter, iSpring…), hãy chọn danh mục. Sơ đồ bài học tiêu chuẩn
 • Nén bài giảng scorm thành file .zip và đưa lên hệ thống.

Dạng 4: Bài tập

 • Để thêm các bài tập cho học sinh ôn tập, hãy chọn mục Thể dục
 • Nhập tên bài và chỉnh sửa nội dung bài theo hướng dẫn.

 • Nhập câu hỏi cho bài tập bằng cách Thêm một câu hỏi mới hoặc Thêm từ ngân hàng câu hỏi

 • Hoặc thêm câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi hiện có bằng cách nhấp vào Thêm từ ngân hàng câu hỏi

Dạng 5: Tài liệu

 • Để thêm tài liệu cho học sinh ôn tập, hãy chọn danh mục Tài liệu
 • Nhập tiêu đề tài liệu và tệp tài liệu sẽ tải lên (định dạng .pdf).

1.4. Xuất bản bài giảng

Sau khi gửi nội dung khóa học, giáo viên quay lại trang của khóa học và chọn Công bốchọn đối tượng kiểm duyệt để yêu cầu kiểm duyệt khóa học.

Ghi chú: Đối với những trường không yêu cầu kiểm duyệt, giáo viên tự kiểm duyệt bài giảng của chính mình.

1.5. Nhận xét bài giảng

Trường hợp 1: Nếu nhà trường không yêu cầu đăng tải bài giảng của giáo viên mà không cần thông qua tổ trưởng chuyên môn / nhà trường để kiểm duyệt thì giáo viên sẽ tự đăng tải và tự kiểm duyệt như bình thường.

Trường hợp 2: Nếu nhà trường yêu cầu đăng tải bài giảng của giáo viên cần được nhà trường / tổ trưởng chuyên môn kiểm duyệt thì giáo viên đăng tải để gửi yêu cầu kiểm duyệt đến nhà trường và tổ trưởng chuyên môn.

Nếu giáo viên là tổ trưởng chuyên môn của tổ đó sẽ có chức năng kiểm duyệt bài giảng. Để kiểm duyệt bài giảng, giáo viên thực hiện như sau:

 • Vào Quản lý đào tạo => Chọn menu Đội mà bạn phụ trách => Chọn tab Kiểm duyệt
 • Lựa chọn Bài học => Tìm bài giảng cần kiểm duyệt => Trong chuyên mục hành độngnhấn. biểu tượng Xem trước để xem trước nội dung bài giảng mà giáo viên giảng.
 • Nhấn vào nút Duyệt / Từ chối để xem lại giáo án.

II. KIỂM TRA

Vào Học liệu => Chọn Bài kiểm tra => Chọn Thêm mới. Giáo viên có thể chọn 1 trong 3 hình thức kiểm tra trên hệ thống.

2.1. Kiểm tra đầu vào bằng tay

 • Giáo viên chọn tab Đầu vào bằng tay=> Nhập thông tin cơ bản của kỳ thi.

 • Giáo viên nhập chi tiết từng câu hỏi vào hệ thống (Hướng dẫn nhập từng dạng câu hỏi) Phụ lục 2)

 • Bấm lưu để hoàn thành bài kiểm tra và tạo câu hỏi mẫu (nếu muốn).

2.2. Kiểm tra PDF

 • Giáo viên chọn tab PDF => Nhập thông tin cơ bản của kỳ thi.

Tải lên file đề thi ở định dạng PDF và nhập mã đề thi (nếu cần).

Nhập số lượng câu hỏi trong bài kiểm tra và chọn câu trả lời cho bài kiểm tra.

 • họp báo Tiết kiệm để hoàn thành việc tạo bài kiểm tra.

2.3. Kiểm tra ma trận

 • Giáo viênnàyn chọn tab Ma trận => Nhập thông tin cơ bản của kỳ thi.

 • Thương máy tính bảng lựa chọn ngân hàng câu hỏi và ma trận câu hỏi mong muốnn.

 • họp báo Tiết kiệm để hoàn thành việc tạo bài kiểm tra.

Ghi chú:

 • Để tạo đề kiểm tra theo ma trận, trước đó giáo viên phải tạo NHCH (Xem Phụ lục 1)
 • Giáo viên tạo một bộ câu hỏi mẫu cho bài kiểm tra để hệ thống tạo ra các bộ này.

2.4. Báo cáo thử nghiệm

 • Vào Học liệu => Chọn Bài kiểm tra => Chọn bài kiểm tra để xem báo cáo
 • Tại cột hành độngnhấp vào Báo cáo để xem báo cáo chi tiết của thử nghiệm.

a) Danh sách các kỳ thi

b) Bảng điểm

c) Thống kê theo chủ đề (Đối với đề thi ma trận)

d) Phổ điểm

2.5. Kiểm tra ngoại tuyến

Xem Phụ lục 4.

III. LỊCH TRÌNH ĐĂNG KÝ

3.1. Gán bài giảng vào thời khóa biểu

 • Vào Lịch trình => Bấm vào bài mà bạn muốn thêm tài liệu học vào.
 • Hệ thống hiển thị biểu mẫu giao tài liệu học tập cho bài học => Tại mục Loại tài liệu học tập => Chọn Bài giảng trực tuyến => Chọn bài giảng và nội dung muốn học sinh học trong tiết đó.
 • Nhập các khoảng thời gian (thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc) mà giáo viên muốn học sinh học thuộc bài học.

 • họp báo Tiết kiệm để kết thúc việc giao bài vào thời khóa biểu.

3.2. Gán bài kiểm tra vào thời gian biểu

 • Vào Lịch trình => Bấm vào bài mà bạn muốn thêm tài liệu học vào.
 • Hệ thống hiển thị biểu mẫu giao tài liệu học tập cho bài học => Tại mục Loại tài liệu học tập => Chọn Bài kiểm tra.
 • Nhập thời gian bắt đầu kiểm tra.

 • họp báo Tiết kiệm để kết thúc việc giao bài vào thời khóa biểu.

3.3. Chỉ định các lớp học ảo cho thời gian biểu của bạn

 • Vào Lịch trình => Bấm vào bài mà bạn muốn thêm tài liệu học vào.
 • Hệ thống hiển thị biểu mẫu giao tài liệu học tập cho bài học => Tại mục Loại tài liệu học tập => Chọn Lớp học ảo.
 • Nhập tên lớp ảo và thời hạn của lớp ảo mà bạn muốn tạo.

 • họp báo Tiết kiệm để hoàn thành việc phân công lớp học ảo vào thời khóa biểu.

Ghi chú:

 • Giáo viên phải giao tài liệu trước thời điểm của tiết dạy đó.
 • Tai liệu học tập Bài kiểm tra biểu mẫu Tập trung sẽ được bấm giờ trực tiếp tại bước ấn định TKB này.
 • Tai liệu học tập Bài học biểu mẫu Học miễn phí sẽ không cần chấm công trực tiếp ở bước ấn định TKB này.
 • Trong cùng một tiết học, giáo viên có thể giao lần lượt nhiều dạng tài liệu học tập khác nhau để học sinh tìm hiểu.

IV. LỚP VIRTUAL

4.1. Tạo một lớp học ảo

 • Vào Lịch trình => Bấm vào bài mà bạn muốn thêm tài liệu học vào.
 • Hệ thống hiển thị biểu mẫu giao tài liệu học tập cho bài học => Tại mục Loại tài liệu học tập => Chọn Lớp học ảo.
 • Nhập thời gian bắt đầu lớp học ảo và thông tin lớp học ảo khác.

 • họp báo Tiết kiệm để hoàn thành việc tạo và gán lớp học ảo vào thời gian biểu.

4.2. Điểm danh và quản lý lớp học ảo

4.3. Báo cáo lớp học ảo

Nếu giáo viên muốn đánh giá hoặc xem báo cáo lớp học ảo, hãy truy cập Học liệu => Chọn Lớp học ảo => Chọn lớp ảo để xem lại / xem báo cáo để xem.

V. QUẢN LÝ KẾ HOẠCH HỌC TẬP

Tính năng Kế hoạch bài học cung cấp các công cụ giúp giáo viên quản lý kế hoạch bài học của họ (âm tiết). Ngoài ra, tính năng này có thể giúp các trường số hóa quy trình kiểm duyệt giáo án của giáo viên. Các chủ thể quản lý như tổ trưởng chuyên môn, ban giám hiệu nhà trường có thể kiểm duyệt ngay trên hệ thống mà không cần giáo viên phải in, nộp, ký duyệt như trước đây.

5.1. Giáo án mới được thêm vào

 • Vào Kế hoạch bài họclựa chọn Thêm mới để thêm một giáo án mới.
 • Nhập thông tin cơ bản của giáo án cần bổ sung.

5.2. Gửi yêu cầu xem lại giáo án

 • Vào Kế hoạch bài học => Tìm giáo án gửi yêu cầu kiểm duyệt
 • Nhấn vào nút Công bố để yêu cầu xem lại giáo án.

5.3. Kiểm tra giáo án

Nếu giáo viên là tổ trưởng chuyên môn của tổ đó sẽ có chức năng điều hành giáo án. Để xem lại giáo án, giáo viên thực hiện như sau:

 • Vào Quản lý đào tạo => Chọn menu Đội mà bạn phụ trách => Chọn tab Kiểm duyệt
 • Tìm giáo án cần kiểm duyệt => Trong cột hành độngnhấn. biểu tượng Xem trước để xem trước nội dung của giáo án mà giáo viên đã lên.
 • Nhấn vào nút Duyệt / Từ chối để xem lại giáo án.

Ghi chú:

 • Để sử dụng tính năng giáo án này, giáo viên phải được nhà trường phân công vào tổ chuyên môn để xem menu Kế hoạch bài học.
 • Hệ thống cho phép khi phê duyệt / bác bỏ, nhà trường và tổ trưởng chuyên môn có thể nhập nội dung nhận xét / bác bỏ và gửi file đính kèm cho giáo viên.

TẠI VÌ. ĐÀO TẠO QUẢN LÝ

6.1. Quản lý lớp học

 • Vào Quản lý đào tạolựa chọn Lớp để theo dõi các lớp mà giáo viên phụ trách.
 • Chọn lớp bạn muốn xem báo cáo => Bấm vào Xem chi tiết.
 • Giáo viên có thể xem thông tin chi tiết về tình hình học tập của lớp đó.

6.2. Quản lý các nhóm học tập

Nhóm nghiên cứu giúp giáo viên tạo các lớp học tùy chỉnh, có thể thêm nhiều học sinh từ các lớp khác nhau.

 • Giáo viên chọn Menu Quản lý đào tạo => Chọn Học nhóm => Chọn Thêm mới.

Source: Banggiaonline.com
Category: Thủ Thuật

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.