KGVX là gì? Mọi điều về kgvx bạn chưa biết!

Đội ngũ Banggiaonline cùng bạn khám pháKGVX là gì? Mọi điều về kgvx bạn chưa biết! để chúng ta hiểu rõ hơn thông tin rất hay này.

KGVX là gì, KGVX có nghĩa là từ gì, ký hiệu viết tắt Ủy ban nhân dân-KGVX, tờ trình chính thức của KGVX, Banggiaonline.com là gì?phán đoán tốt hơn!

sự thông báo

KGVX viết tắt là gì?

KGVX hoặc kgvx được viết tắt là HỌC KHOA HỌC.

Văn phòng KGVX là Văn phòng chính thức KHOA HỌC.

Viết tắt của Ủy ban Phổ biến-KGVX là gì?

Tên viết tắt của Comité Popular-KGVX là ỦY BAN PHỔ BIẾN – KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI.

Ở cấp tỉnh có Sở KHOA HỌC – VOLISA, còn ở cấp trung ương có Sở KHOA HỌC – VIVRE.

Thông tin từ PHÒNG KHOA HỌC – VĂN HỌC

sự thông báo

504 lượt xem | 0 bình luận

Các bài báo được đề xuất

#KGVX #là #gì #Mọi #điều #về #kgvx #bạn #chưa #biết

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.