Khổ giấy A0 lớn gấp bao nhiêu lần khổ giấy A3? Đúng nhất

Đội ngũ Banggiaonline cùng bạn khám pháKhổ giấy A0 lớn gấp bao nhiêu lần khổ giấy A3? Đúng nhất để chúng ta hiểu rõ hơn thông tin rất hay này.

Khổ giấy A0 lớn gấp bao nhiêu lần khổ giấy A3, lớn hơn khổ giấy A3 bao nhiêu lần, từ khổ giấy A0 ta chia được bao nhiêu khổ A3?chủ yếu là nước.

Khổ giấy A0 lớn hơn khổ giấy A3 bao nhiêu lần?

Giấy gấp khổ lớn khổ A0 Gấp 8 lần khổ giấy A3.

Khổ giấy A1 lớn hơn khổ giấy A3 bao nhiêu lần?

Khổ giấy A1 lớn gấp 4 lần khổ giấy A3.


sự thông báo

Từ khổ giấy A0 ta có thể chia được bao nhiêu khổ A3?

Từ khổ giấy A0 chúng ta có thể chia 3 lần Khổ A3.

Từ khổ giấy A3 muốn có khổ giấy nhỏ hơn khổ giấy A4 ta làm như thế nào?

Từ khổ giấy A3, tôi muốn có khổ giấy nhỏ hơn khổ giấy A4 cGiảm một nửa chiều dài của tờ giấy. Chia độ dài của tờ giấy.

sự thông báo

413 lượt xem | 0 bình luận

Các bài báo được đề xuất

#Khổ #giấy #lớn #gấp #bao #nhiêu #lần #khổ #giấy #Đúng #nhất

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.