Lượng từ – cách sử dụng và các lưu ý


A / SỐ LƯỢNG (CHỈ SỐ WORD)1. Các từ chỉ số lượng đi với danh từ số nhiều


Some / any (một vài)


Tôi muốn mua một số bút chì mới. – Tôi muốn mua một số bút chì mới.


Không có bất kỳ chiếc ghế nào trong phòng. – Không có ghế trong phòng.


Nhiều


Không có nhiều người sống ở đây. – Không có nhiều người sống ở đây.


Một số lượng lớn


Anh ấy có một số lượng lớn sách tiếng Anh. – Anh ấy có một số cuốn sách tiếng Anh.


Một số lượng lớn


Rất nhiều sinh viên cho biết họ buộc phải tập đàn. – Nhiều sinh viên nói rằng họ bị ép phải tập đàn.


Nhiều


Có rất nhiều quả mọng. – Có nhiều quả mâm xôi.


Rất nhiều rất nhiều


Anh ấy có rất nhiều / rất nhiều bạn bè ở đây. – Anh ấy có nhiều bạn ở đây.


Một vài


Vài mọi người có thể nói rằng họ luôn nói sự thật. – Rất ít người nói rằng họ luôn nói sự thật.


Chúng tôi có một ít thịt xông khói và một vài quả trứng. Chúng tôi có một số thịt xông khói và một số trứng.


Vài


Tôi đã kiểm tra nó vài lần. – Tôi đã kiểm tra nó vài lần rồi.2. Các từ chỉ số lượng đi với danh từ đếm được số ít


Mỗi


Tôi đi dạo mỗi sáng. – Tôi đi dạo mỗi sáng.


mỗi


mỗi ngày dường như trôi qua rất chậm. – Mỗi ngày dường như trôi qua rất chậm.3. Các từ chỉ số lượng đi với danh từ không đếm được


Một số bất kỳ


Bạn có muốn uống một chút bia không? – Bạn có muốn uống bia không?


Chúng tôi không có bơ. – Chúng tôi không có bơ.


Nhiều


Báo có nhiều thông tin không? – Báo có nhiều thông tin không?


– Một số lượng lớn


Anh đã vay một số tiền lớn. – Anh ấy đã vay một số tiền lớn.


– Rất nhiều


Máy rửa bát sử dụng rất nhiều điện. Máy rửa bát sử dụng rất nhiều điện năng.


– Nhiều


Tôi có nhiều thức ăn. – Tôi có rất nhiều thức ăn.


Rất nhiều rất nhiều


Chúng ta cần rất nhiều / rất nhiều thời gian để học ngoại ngữ. – Chúng ta cần nhiều thời gian để học ngoại ngữ.


– Ít một chút


Có ít đường trong cà phê của tôi. – Có rất ít đường trong cà phê của tôi.


Đi uống nước đi. Chúng ta còn một ít thời gian trước khi tàu khởi hành. – Đi uống rượu đi. Chúng ta chỉ còn một ít thời gian nữa trước khi tàu khởi hành.


***Ghi chú:


một số: dùng trong câu khẳng định, yêu cầu, mời, chào hàng.


bất cứ: được sử dụng trong các câu phủ định và nghi vấn


nhiều, nhiều được sử dụng trong các câu phủ định và nghi vấn


rất nhiều, rất nhiều, một số lượng lớn … Được sử dụng trong câu khẳng định


nhiều, nhiều Luôn được sử dụng trong câu khẳng định với các từ rất, quá, vì vậy, như


ít, ít (little, not much): thường mang nghĩa phủ định, ít không đủ dùng


một vài / một ít (một vài, một vài): thường có nghĩa là khẳng định, đủ dùng


B / ĐỘNG TỪ ĐƯỢC SỬ DỤNG SAU KHI CÓ SỐ LƯỢNG LÀM VIỆC– Số thập phân, phân số, đo lường + động từ số ít


Ba phần tư của một tấn là quá nhiều. – Ba phần tư tấn là quá nhiều.


– Tất cả, một số, nhiều + of + danh từ số ít + động từ số ít


Một số sữa bị chua. – Một số sữa bị chua.


– Half, part, a lot + of + danh từ số nhiều + động từ số nhiều


Rất nhiều bạn bè của tôi muốn di cư. – Nhiều người bạn của tôi muốn di cư.


– Không + danh từ số ít + động từ số ít


Không có học sinh nào hoàn thành bài tập của họ. – Không có học sinh nào hoàn thành bài tập.


– Không + danh từ số nhiều + động từ số nhiều


Không có người nghĩ giống nhau. – Không ai nghĩ giống nhau.


– Một số + danh từ số nhiều + động từ số nhiều


Một số quốc gia đang sản xuất quá mức hàng hóa. – Một số quốc gia đang sản xuất quá mức hàng hóa.


– Số lượng + danh từ số nhiều + động từ số ít


Lượng khách tăng lên nhanh chóng. – Lượng khách du lịch tăng nhanh.


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.