Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi theo quy định mới nhất

Mẫu bản khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi ban hành kèm theo Thông tư 12/2011 / TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp quy định việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ và sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi. Cùng tham khảo để biết luật và quy định như thế nào nhé!

Điều 14 Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định, để một người có thể nhận người khác làm con nuôi thì phải có các điều kiện sau đây:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

– Hơn con nuôi 20 tuổi

Có điều kiện về sức khoẻ, kinh tế, chỗ ở để bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi được tốt nhất.

– Có tư cách đạo đức tốt

Tuy nhiên, không phải ai có đủ các điều kiện trên cũng được nhận con nuôi, nhưng không được thuộc các trường hợp sau:

– Bị hạn chế một số quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên

– Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, chữa bệnh

– Đang chấp hành án tù

Chưa được xóa án tích về một trong các tội sau đây:

Tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác

+ Tội ngược đãi, ngược đãi ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình.

+ Tội dụ dỗ, ép buộc, chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật

+ Tội mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em

Theo quy định tại Điều 17 Luật Nuôi con nuôi 2010, người nhận con nuôi cần nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

– Đơn xin nhận con nuôi;

– Bản sao Hộ chiếu, Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;

– Phiếu lý lịch tư pháp;

– Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;

– Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;

– Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, chỗ ở, điều kiện kinh tế của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người nhận con nuôi;

Vì vậy, bản khai hoàn cảnh của người nhận con nuôi là một loại giấy tờ không thể thiếu khi làm thủ tục nhận con nuôi.

1. Anh:

Họ và tên: …………………………………………………… .. Sinh ngày: ………… ..

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………… ……

Số CMND: …………………… .. Nơi cấp: …………… .. Ngày cấp ……………………

Công việc: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………………….

Tình trạng hôn nhân (1): ……………………………………………………………………………………………… ..

2. Bà:

Họ và tên: …………………………………………………………………………………. Ngày sinh: …………….

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND: ……………………. Nơi cấp: …………………… .. Ngày cấp ………… ..

Công việc: ……………………………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………..

Tình trạng hôn nhân (1): ……………………………………………………………………………………………….

3. Nền tảng gia đình: (2) ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
4. Tình hình kinh tế:

– Căn nhà: …………………………………………………………………………………………………………………

– Thu nhập = earnings: …………………………………………………………………………………………………………..

– Các tài sản khác: ……………………………………………………………………………………………………

…………., ngày tháng năm…………..

Ông nội Bà nội

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Ý kiến ​​của Tổ trưởng Tổ dân phố / Trưởng thôn đối với người nhận con nuôi: ……………………

………………………………………………………………………………………………

……………, ngày tháng năm………

Trưởng khu phố / Trưởng thôn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác minh của cán bộ tư pháp – hộ tịch (3) ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… …..

……………, ngày tháng năm………

Người xác minh

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

………, ngày tháng năm………

TM. UBND xã / phường / thị trấn

(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú:

(đầu tiên) Khai báo bao nhiêu lần đây là cuộc hôn nhân thứ hai của người nhận con nuôi, tình trạng của những đứa trẻ

Ví dụ: Kết hôn lần đầu, chưa có con

(2) Chỉ định người nhận con nuôi hiện đang sống với ai; thái độ của các thành viên trong gia đình về việc nhận con nuôi.

Ví dụ: Hiện đang sống với vợ và cả hai đều có nguyện vọng nhận con nuôi

(3) Ý kiến ​​của người xác minh về nội dung mà người nhận con nuôi tự khai ở trên. Đánh giá xem người nhận con nuôi có đủ điều kiện hay không đủ điều kiện để nhận con nuôi.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A và bà Trần Thị B được nhận làm con nuôi

Trên đây là mẫu bản khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi theo quy định mới nhất được chúng tôi cập nhật và hướng dẫn cách viết để các bạn tham khảo và hoàn thiện hồ sơ hoàn chỉnh.

Source: Banggiaonline.com
Category: Tổng hợp kiến thức

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.