Một xã hội phát triển vì con người… con người được tạo điều kiện để?

Đội ngũ Banggiaonline cùng bạn khám pháMột xã hội phát triển vì con người… con người được tạo điều kiện để? để chúng ta hiểu rõ hơn thông tin rất hay này.

Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà con người có thể là tác giả của các công trình khoa học. Nội dung nào sau đây là vai trò chủ thể lịch sử của con người?

Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà con người làm được?

Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội trong đó con người được tạo điều kiện Phát triển toàn diện.

sự thông báo

Con người là tác giả của các công trình khoa học. Đề tài này thể hiện chủ đề lịch sử nào sau đây?

Con người là tác giả của các công trình khoa học. Điều này thể hiện vai trò của chủ thể lịch sử: Con người là người sáng tạo ra các giá trị tinh thần.


sự thông báo

Động lực nào khiến mọi người không ngừng đấu tranh vì sự tốt đẹp hơn của xã hội?

Động cơ thúc đẩy mọi người không ngừng đấu tranh vì sự tốt đẹp hơn của xã hội là nhu cầu về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

37 lượt xem | 0 bình luận

Các bài báo được đề xuất

#Một #xã #hội #phát #triển #vì #con #người #con #người #được #tạo #điều #kiện #để

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.