pnrtscr là gì? Yếu tim đừng vào nhé!

Đội ngũ Banggiaonline cùng bạn khám phápnrtscr là gì? Yếu tim đừng vào nhé! để chúng ta hiểu rõ hơn thông tin rất hay này.

pnrtscr là gì pnrtscr như kqrkc7 được chia sẻ có nghĩa là Banggiaonline.com pnrtscr Đúng hơn

sự thông báo

Pnrtscr là gì?

pnrtscr là tên của một trang web mà mọi người có thể sử dụng để dọa bạn bè của họ bằng cách gửi một liên kết đến web.

sự thông báo

Vì vậy, nếu bạn hoặc bạn bè của bạn yếu tim, đừng bao giờ nhập hoặc gửi liên kết pnrtscr như kqrkc7 của bạn đây.

sự thông báo

pnrtscr đến từ đâu?

Nhiều năm trước, Lightshot, một công cụ chụp ảnh màn hình phổ biến, đã sử dụng miền prntscr. thế nào để lưu trữ hình ảnh.

Ai đó có thể mua tên miền pnrtscr.com và bắt chước định dạng và meta của trang web của Lightshot một cách dễ dàng và tôi có thể dễ dàng thu hút mọi người vào đó trên các ứng dụng như Twitter hoặc Discord, nơi xem trước liên kết là tiêu chuẩn.

khi bạn nhập pnrtscr và cho rằng điệu nhảy đe dọa là xấu, nhưng nó thu hút những vị khách không nghi ngờ.

Bất kỳ nhấp chuột trái nào vào trang, dù cố ý hoặc ngẫu nhiên, sẽ gọi ra API toàn màn hình và bất kỳ nỗ lực nào để đóng tab sẽ kích hoạt sự kiện onbeforeunload và ngăn khách truy cập thoát ra trừ khi họ xác nhận quyết định của bạn.

Bây giờ bạn biết nó hoạt động như thế nào pnrtscr. thế nào, điệu nhảy sợ hãi sẽ không hoành tráng bằng, nhưng bạn cũng có thể xem thử: pnrtscr. com / kr4w1d. Bất kỳ liên kết nào sẽ chuyển hướng đến sự sợ hãi ngoại trừ chính tên miền, vì đường dẫn đó chuyển hướng đến trang web Lightshot thực tế.

#pnrtscr #là #gì #Yếu #tim #đừng #vào #nhé

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.