Stakeholder là gì? Những kiến thức cần biết về Stakeholder


Các bên liên quan là một cụm từ được sử dụng chủ yếu để chỉ một đối tượng cụ thể bị ảnh hưởng bởi các quyết định của một công ty, hoặc doanh nghiệp. Ngày nay, đây là một thuật ngữ được sử dụng khá nhiều. Nhưng không phải ai cũng thực sự hiểu chính xác và thực sự bên liên quan là gì và vai trò của nó là gì. Vì vậy, trong bài viết hôm nay, Sen hồ tây sẽ chia sẻ cho bạn tất cả những kiến ​​thức liên quan đến Stakeholder. Cùng theo dõi nhé.

Các bên liên quan

Tổng quan Bên liên quan là gì?

Stakeholder là thuật ngữ dùng để chỉ các cá nhân, nhóm, tổ chức có mối quan hệ thân thiết với doanh nghiệp, đặc biệt là trong các dự án.

Đây là đối tượng có mối quan tâm, có thể chia sẻ nguồn lực, có thể ảnh hưởng, đồng thời chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kinh doanh về chiến lược, kế hoạch, hoạt động kinh doanh. việc kinh doanh…

Đây cũng là nhóm đối tượng có khả năng ảnh hưởng hoặc quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Các bên liên quan bao gồm những người bị ảnh hưởng gián tiếp từ dự án, ảnh hưởng lớn đến sự thành công của các dự án của doanh nghiệp.

Thông thường, các bên liên quan phải kể đến là nhóm dự án, nhà tài trợ dự án, các thành viên tổ chức và các thành viên bên ngoài tổ chức.

Trong các dự án quy mô nhỏ, các bên liên quan có thể là một danh sách không quá nhiều thành viên. Tuy nhiên, trong các dự án có quy mô toàn cầu, các bên liên quan có thể trải qua nhiều quốc gia khác nhau, không giới hạn về phạm vi.

Hầu hết các bên liên quan đều có những kỳ vọng và yêu cầu khác nhau đối với dự án, bạn cần làm việc với họ để biết những yêu cầu này.

Việc nắm bắt và tiếp cận các yêu cầu của các bên liên quan là một lợi thế để dự án thành công.

Phân biệt các bên liên quan bên trong và bên ngoài

Ngoài khái niệm bên liên quan là gì, bên liên quan còn được chia thành hai loại: bên liên quan bên trong và bên ngoài.

Người trong cuộc là những cá nhân quan tâm đến một doanh nghiệp thông qua mối quan hệ trực tiếp như việc làm, quyền sở hữu, cổ phần hoặc đầu tư vào doanh nghiệp đó.

Ngược lại, các bên liên quan bên ngoài là những cá nhân không có bất kỳ mối quan hệ trực tiếp nào nhưng có thể tác động hoặc chịu ảnh hưởng theo một cách nào đó của doanh nghiệp bằng các hành động và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. doanh nghiệp đó.

Bên liên quan nội bộ

Các nhà đầu tư là một ví dụ điển hình của một bên liên quan nội bộ và chịu ảnh hưởng lớn từ kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Ví dụ, nếu một nhà đầu tư quyết định đầu tư hơn 5 triệu đồng vào một startup công nghệ để đổi lấy 10% cổ phần thì nhà đầu tư đó sẽ trở thành một bên liên quan nội bộ của công ty đó. Việc thu hồi vốn đầu tư đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự thành bại của công ty.

Bên liên quan bên ngoài

Các bên liên quan bên ngoài là những cá nhân không có mối quan hệ trực tiếp với doanh nghiệp. Thay vào đó, các bên liên quan này thường là một số cá nhân hoặc nhóm hoặc tổ chức bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của một doanh nghiệp nhất định. Ví dụ, khi một doanh nghiệp vượt quá giới hạn cho phép của lượng khí thải carbon, những người sống trong vùng lân cận của doanh nghiệp đó được coi là một bên liên quan bên ngoài vì họ bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm.

Ngược lại, các bên liên quan bên ngoài này đôi khi cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến một doanh nghiệp nhưng không nhất thiết phải liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp đó. Ví dụ điển hình nhất cho điều này là chính phủ – mỗi khi chính phủ thay đổi bất kỳ chính sách nào, nó sẽ có tác động từ nhỏ đến lớn đến hoạt động của một doanh nghiệp.

Phân biệt các khái niệm liên quan đến skateholder

Lý thuyết các bên liên quan là gì?

Lý thuyết bên liên quan là quan điểm của chủ nghĩa tư bản nhấn mạnh tính liên kết của một doanh nghiệp với tất cả khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, nhà đầu tư, cộng đồng và những người khác có cổ phần trong doanh nghiệp. của doanh nghiệp đó.

Lý thuyết này cho rằng bất kỳ doanh nghiệp nào cũng nên hướng tới việc tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan, không chỉ cho các cổ đông của nó.

Học thuyết này đã trở thành một yếu tố quan trọng trong nghiên cứu đạo đức kinh doanh và trở thành cơ sở cho việc nghiên cứu và phát triển sau này của nhiều bài báo học thuật.

Các học giả trên khắp thế giới tiếp tục đặt câu hỏi về tính bền vững của việc tập trung vào lợi ích của các cổ đông như là mục tiêu cơ bản nhất của hoạt động kinh doanh. Kể từ đó, các lý thuyết nổi bật khác về vấn đề này bắt đầu xuất hiện vào những năm 1980.

Tóm lại, đây là một khái niệm về đạo đức kinh doanh và quản trị doanh nghiệp để chỉ những giá trị và nguyên tắc đạo đức trong hoạt động quản lý của một doanh nghiệp hay bất kỳ tổ chức nào khác.

Đa bên là gì?

Đa bên liên quan là một khuôn khổ hoặc cấu trúc của một tổ chức dựa trên một quy trình quản trị nhiều bên liên quan (nhiều bên liên quan) hoặc một quy trình hoạch định chính sách.

Mô hình này nhằm khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan chính như doanh nghiệp, xã hội dân sự, chính phủ, cơ quan nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ để hợp tác và tham gia vào đối thoại và ra quyết định. xác định và thực hiện các giải pháp cho các vấn đề hoặc mục tiêu chung của các bên liên quan.

Phân tích các bên liên quan là gì?

Phân tích các bên liên quan có nghĩa là quá trình phân tích các bên liên quan này là một quá trình bao gồm việc xác định các bên liên quan trước khi bắt đầu một dự án với mục đích: chia các bên liên quan thành các nhóm dựa trên mức độ tham gia, mối quan tâm và ảnh hưởng của họ đối với dự án và xác định xem các nhóm bên liên quan này tốt nhất như thế nào. có thể làm việc và giao tiếp hiệu quả trong suốt dự án.

Vai trò của chủ sở hữu

Các bên liên quan có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng gián tiếp hoặc trực tiếp bởi các hành động, mục tiêu và chính sách của tổ chức hoặc doanh nghiệp môi trường theo cách tích cực hoặc tiêu cực.

Các bên quan trọng bao gồm chủ nợ, giám đốc, nhân viên, chính phủ (và các cơ quan chính phủ), chủ sở hữu (cổ đông), nhà cung cấp, tập đoàn và cộng đồng mà họ hoạt động. xí nghiệp.

Mỗi bên liên quan cũng có các quyền, nghĩa vụ và mức độ ảnh hưởng khác nhau. Ví dụ, khách hàng của một công ty có quyền bình đẳng trong việc thực hiện các giao dịch, nhưng họ không được coi là nhân viên của công ty đó.

Một ví dụ về tác động tiêu cực đối với các bên liên quan là khi một công ty cần cắt giảm chi phí và lập kế hoạch cho một đợt sa thải nhân viên.

Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng người lao động cũng như kinh tế của khu vực lân cận. Các bên liên quan cũng có ảnh hưởng tích cực đến một cổ đông trong một doanh nghiệp như Microsoft khi công ty phát hành một thiết bị mới giúp tăng lợi nhuận và bảo vệ môi trường chẳng hạn.

Quản lý các bên liên quan

Theo phân tích của chuyên gia quản lý dự án Rechel Thompson: “Quản lý các bên liên quan là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ dự án nào, trong bất kỳ mô hình tổ chức kinh doanh nào.

Với cách tiếp cận đúng người, đúng cách, bạn có thể tạo ra những thay đổi lớn và thành công trong dự án của mình… và trong sự nghiệp của bạn nói chung. ”

Quản lý các bên liên quan là một kiến ​​thức quan trọng mà những người thành công sử dụng để nhận được sự hỗ trợ từ những người khác. Điều này giúp họ đảm bảo dự án của họ thành công, tạo sự khác biệt so với các dự án khác.

Có hai yếu tố chính để quản trị các bên liên quan: phân tích các bên liên quan và lập kế hoạch cho các bên liên quan. Mục đích của quản lý các bên liên quan là xác định các bên liên quan chính quan trọng đối với sự thành công của dự án và thu hút sự hỗ trợ để giúp bạn thành công.

Ưu điểm của phương pháp tiếp cận dựa trên các bên liên quan

Thông qua việc tiếp thu ý kiến ​​của những người có ảnh hưởng, người có thẩm quyền cao nhất để xây dựng dự án ngay từ đầu. Điều này giúp bạn có được sự hỗ trợ ngay từ đầu, đồng thời nâng cao chất lượng của dự án. Đây là cách giúp bạn có thêm nguồn lực, làm tăng khả năng thành công của dự án.

Bằng cách giao tiếp và trao đổi sớm với các bên liên quan, bạn có thể giúp họ biết bạn đang làm gì, hiểu hết những lợi ích mà dự án mang lại. Từ đó, sẽ dễ dàng kêu gọi sự giúp đỡ chủ động từ các đối tượng này.

Phương pháp tiếp cận dựa trên các bên liên quan sẽ giúp bạn dự đoán cách mọi người sẽ phản ứng với dự án. Đây là yếu tố cần thiết để bạn chủ động có những cách thu hút sự ủng hộ của mọi người.

Đối tượng chính của bên liên quan?

Hiểu rõ hơn về đối tượng chính của các bên liên quan là một trong những điều rất cần thiết. Bạn cần biết họ cảm thấy thế nào, phản ứng thế nào với dự án, cách tốt nhất để liên hệ với họ trong khuôn khổ dự án… Để làm tốt công việc này, bạn cần trả lời một số câu hỏi. Câu hỏi then chốt:

  • Họ có quan tâm về tiền bạc hay tình cảm đối với hiệu suất của bạn không?
  • Điều gì có thể thúc đẩy đối tượng này nhiều nhất?
  • Họ cần thông tin gì từ dự án của bạn?
  • Họ muốn nhận thông tin như thế nào? Bạn nên chọn phương thức gửi tin nhắn nào?
  • Quan điểm hiện tại của họ về dự án là gì? Cả quan điểm tích cực và tiêu cực.
  • Ai có khả năng ảnh hưởng đến quan điểm của họ? Những người này ảnh hưởng đến họ, ai sẽ là những bên liên quan quan trọng?
  • Trong trường hợp họ không tích cực với bạn, điều gì có thể khiến họ thay đổi quyết định?
  • Nếu bạn không thể nhận được sự ủng hộ của họ, bạn có thể làm gì để kiểm soát phản ứng đó?
  • Ai có thể bị ảnh hưởng bởi quan điểm của họ? Những người này có quan hệ họ hàng với nhau không? Nó có phải là một trong những bên liên quan của bạn không?

Phần kết

Hy vọng bài viết này đã mang đến cho bạn những kiến ​​thức hữu ích về các bên liên quan. Hãy like và share bài viết này nếu bạn thấy hay nhé !!!

Source: Banggiaonline.com
Category: Tổng hợp kiến thức

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.