Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học?

Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và quy luật tuần hoàn Hóa học là một kiến ​​thức vô cùng quan trọng đối với các bạn học sinh cấp 3. Vì vậy, hãy cùng Giai Ngọ tìm hiểu và giải đáp những thắc mắc liên quan đến kiến ​​thức môn hóa học này nhé!

Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và quy luật tuần hoàn

Thuộc tính kim loại và phi kim loại

Tính kim loại được coi là thuộc tính của một nguyên tố. Nguyên tử của nguyên tố đó dễ mất electron để trở thành ion dương. Nguyên tử càng dễ mất electron thì tính kim loại của nguyên tố đó càng mạnh.

Được tài trợ bởi

Tính phi kim cũng là một tính chất của các nguyên tố. Trái ngược với tính kim loại, tính phi kim là tính chất mà nguyên tử của nguyên tố đó dễ dàng nhận electron để trở thành ion âm. Nguyên tử càng dễ chiếm được electron thì tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh.

Tính kim loại và tính phi kim cũng là một trong những tính chất biến đổi tuần hoàn trong tính chất của các nguyên tố hóa học. Vậy tính chất của kim loại và phi kim thay đổi như thế nào? Cùng theo dõi nhé!

Được tài trợ bởi

Những thay đổi về tính chất kim loại và phi kim loại

Khi nói về sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn. Chúng ta sẽ xem xét các chu kỳ (theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân) và trong một nhóm (từ trên xuống dưới). Chúng sẽ được lặp lại trong các chu kỳ khác, các nhóm khác theo cùng một quy luật.

Sự biến đổi tính kim loại và phi kim theo chu kì theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân. Sau đó, tính chất kim loại của các nguyên tố yếu đi. Đồng thời, tính phi kim của các nguyên tố sẽ tăng dần.

Còn trong một nhóm, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. Khi đó đặc tính kim loại của các nguyên tố tăng lên. Đồng thời, tính phi kim của các nguyên tố sẽ yếu dần.

Độ âm điện

Độ âm điện của nguyên tử là khả năng hút electron khi hình thành liên kết hóa học.

Sự thay đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học, đặc biệt là độ âm điện, được mô tả như sau. Nguyên tử có độ âm điện càng lớn thì tính phi kim của nó càng mạnh. Ngược lại, nguyên tử có độ âm điện càng thấp thì tính kim loại của nó càng mạnh.

Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và quy luật tuần hoàn

Giá trị của các yếu tố

Nếu chúng ta nói về sự thay đổi tuần hoàn trong hóa trị của các nguyên tố, chúng ta sẽ xem xét một chu kỳ. Theo bảng tuần hoàn, trong một chu kỳ khi đi từ trái sang phải. Hóa trị cao nhất của Oxy tăng từ I đến VII, hóa trị của Hydro giảm từ IV xuống I.

Hóa trị cho hydro = số nhóm – hóa trị cho oxy.

Ta có công thức phân tử ứng với các nhóm nguyên tố (R: là nguyên tố) như sau:

  • R2On: n là số thứ tự của nhóm.
  • RH8-n: n là số thứ tự của nhóm.

Sự thay đổi axit-bazơ của oxit và hiđroxit

Sự thay đổi Axit-Bazơ của Oxit và Hydroxit sẽ tương ứng với các nguyên tố trong tiết 3.

Sự thay đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học?

Nếu xét trong một chu kì, chiều của điện tích hạt nhân tăng dần. Tính bazơ của Oxit và Hydroxit sẽ giảm tương ứng. Đồng thời, nồng độ axit của chúng sẽ tăng dần.

Nếu xét trong một nhóm thì điện tích hạt nhân theo chiều tăng dần. Tính bazơ của Oxit và Hydroxit sẽ tăng tương ứng. Đồng thời, tính axit của chúng sẽ giảm dần.

Từ đó, chúng ta có thể rút ra một kết luận. Sự thay đổi tính chất Axit-Bazơ của Oxi và Hiđroxit sẽ phụ thuộc vào chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Quy luật của chu kỳ

Định luật tuần hoàn là một định luật liên quan đến tính chất của các nguyên tố và nguyên tố cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất. Nó được tạo thành từ các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Những bài viết liên quan:

Một số câu hỏi thường gặp

Sau khi đã hiểu thêm về sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn. Bây giờ, Mang Tận Nhà sẽ giải đáp thắc mắc của bạn về một số câu hỏi thường gặp nhé!

Trong một chu kỳ, bán kính nguyên tử của các nguyên tố là bao nhiêu?

Trong bảng tuần hoàn, có 7 chu kỳ khác nhau. Số thứ tự của chu kỳ sẽ bằng số electron lớp vỏ. Chu kỳ thứ là chu kỳ 1,2,3 bao gồm các nguyên tố s và p. Giai đoạn chính là giai đoạn 4,5,6,7 và bao gồm các nguyên tố s, p, d, f.

Nếu xét một chu kì và điện tích hạt nhân tăng thì bán kính nguyên tử giảm. Vì số electron lớp ngoài cùng tăng lên trong khi số electron lớp vỏ không thay đổi.

Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố là bao nhiêu?

Nhóm A là nhóm có số thứ tự của nhóm bằng số electron hóa trị. Nhóm A bao gồm các nguyên tố s và p. Nhóm A là các phần tử chính của nhóm con.

Coi bán kính nguyên tử trong nhóm A, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. Bán kính nguyên tử sẽ tăng dần. Vì số lớp electron tăng lên.

Sự thay đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học?

Những tính chất nào làm thay đổi chu kỳ?

Trong tuần hoàn sự biến đổi tính chất của các nguyên tố hóa học và quy luật tuần hoàn. Các tính chất thay đổi theo chu kỳ khi điện tích hạt nhân tăng dần là:

Bán kính nguyên tử

Trong chu kỳ, khi điện tích hạt nhân tăng, bán kính nguyên tử giảm. Xét theo nhóm A, khi điện tích hạt nhân tăng, bán kính nguyên tử tăng.

Độ âm điện

Trong khoảng thời gian, điện tích hạt nhân tăng dần thì độ âm điện của nguyên tử tăng dần. Xét theo nhóm A, khi điện tích hạt nhân tăng, độ âm điện của nguyên tử giảm dần.

Phi kim loại, kim loại

Xét theo chu kỳ, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại giảm và tính phi kim tăng dần. Trong nhóm A, chiều điện tích hạt nhân tăng, tính kim loại tăng và tính phi kim loại giảm.

Tính axit – Bazơ của oxit và hydroxit

Trong chu kỳ, khi điện tích hạt nhân tăng, tính bazơ giảm và tính axit tăng. Xét trong nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính bazơ tăng dần và tính axit giảm dần (trừ nhóm VII).

Độ âm điện của nguyên tử là gì? Giá trị độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm A thay đổi như thế nào khi điện tích hạt nhân tăng dần?

Độ âm điện của nguyên tử là đặc điểm thể hiện khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học. Trong nhóm A, điện tích hạt nhân tăng. Giá trị độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố giảm dần.

Sự thay đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học?

Nguyên tử của nguyên tố nào có độ âm điện lớn nhất? Tại sao?

Theo bảng độ âm điện của Pauling, nguyên tố Flo (F) có giá trị độ âm điện lớn nhất. Vì chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng nếu xét theo chu kỳ, với điện tích hạt nhân tăng thì độ âm điện sẽ tăng.

Nếu xét trong một nhóm thì độ âm điện của các nguyên tử giảm dần từ trên xuống theo chiều điện tích hạt nhân. Từ đó, dù xét về chu kì hay nhóm thì nguyên tố flo luôn có giá trị độ âm điện lớn nhất.

Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và quy luật tuần hoàn

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn. Hy vọng qua bài viết này, chúng tôi đã có thể giải đáp mọi thắc mắc của các bạn về sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn. Hãy theo dõi Giai Ngô mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều thông tin hấp dẫn khác nhé!

Source: Banggiaonline.com
Category: Là gì

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.