Tạm khoá báo có vào tài khoản là gì? Đọc đây đừng tìm đâu nữa!

Đội ngũ Banggiaonline cùng bạn khám pháTạm khoá báo có vào tài khoản là gì? Đọc đây đừng tìm đâu nữa! để chúng ta hiểu rõ hơn thông tin rất hay này.

Khóa tài khoản tạm thời là gì, khóa tài khoản tạm thời nghĩa là gì, Banggiaonline.com chia sẻ thêm nhé.

sự thông báo

Khóa tài khoản tạm thời là gì?

sự thông báo

Tài khoản tạm thời bị khóa là một thông báo của các ngân hàng gần đây cho những khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng mình.

sự thông báo

Chặn Thẻ Tín dụng Tạm thời là một thông báo cho khách hàng biết cách tạm thời khóa thẻ của họ trong trường hợp thẻ bị mất, bị đánh cắp hoặc giao dịch gian lận.

Hiện ngân hàng khuyến khích khách hàng khóa thẻ qua các kênh điện tử như SMS / Mobile Banking / Internet Banking để đảm bảo khóa thẻ trong thời gian sớm nhất.

Tôi nên làm gì khi nhận được thông báo Tài khoản bị khóa tạm thời?

Bạn có thể liên hệ với ngân hàng của mình để biết thông tin về cách giữ an toàn cho tài khoản của bạn.

Một số vấn đề với tài khoản

1. Tài khoản thanh toán có thể bị phong tỏa tạm thời (tạm ngừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trong tài khoản theo yêu cầu của chủ tài khoản hoặc theo thỏa thuận trước đó giữa chủ tài khoản và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

2. Tài khoản thanh toán bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trong tài khoản trong các trường hợp sau:

a) Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

b) Khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có sai sót, nhầm lẫn trong việc chuyển tiền. Số tiền bị phong tỏa trong tài khoản thanh toán không vượt quá số tiền bị lỗi hoặc bị lỗi.

d) Khi có xung đột giữa các chủ tài khoản thanh toán chung.

3. Việc phong tỏa tài khoản thanh toán sẽ kết thúc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc tranh chấp quy định tại khoản 2 Điều này đã được giải quyết.

4. Trường hợp việc phong tỏa tài khoản thanh toán là trái pháp luật, gây thiệt hại cho chủ tài khoản thì bên ra lệnh phong tỏa tài khoản phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trên đây là quy định về việc phong tỏa và tạm thời đóng băng tài khoản thanh toán. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Nghị định 101/2012 / NĐ-CP.

#Tạm #khoá #báo #có #vào #tài #khoản #là #gì #Đọc #đây #đừng #tìm #đâu #nữa

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.