Tên 19 loài hoa trong tiếng Anh

Bạn biết tên tiếng Anh của bao nhiêu loài hoa? Hãy bổ sung vào kho từ vựng tiếng Anh 19 từ mới của bạn dưới đây.

Tiếng Anh giao tiếp


1. hoa tulip ….. hoa tulip


2. hoa thủy tiên ………… .Daffodils


3. hướng dương ……… hoa hướng dương


4. hoa hồng …………………… hoa hồng


5. hoa anh túc ………… .. hoa anh túc


6. bluebell ……… hoa bluebell


7. giọt tuyết ……… bông hoa giọt tuyết


8. hoa crocus.saffron


9. bao tay cáo …


10. cúc …………. cúc


11. phong lữ ……… hoa phong lữ


12. hoa huệ ………


13. hoa súng …….. hoa súng


14. phong lan ……… phong lan


15. mao lương..golden ranunculus


16. bồ công anh ……….. hoa bồ công anh


17. carnation ………… .carnation


18. hoa cúc ……… hoa cúc


19. hoa anh thảo.. hoa hương thảo


Đọc thêm các bài viết:


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.