Tính chu vi hình chữ nhật Lớp 3? Chi tiết và dễ hiểu nhất

Tính chu vi hình chữ nhật Lớp 3 Làm sao? Trong bài viết này, Giải Ngộ sẽ giải đáp tất cả những thông tin liên quan đến cách tính chu vi hình chữ nhật. Hãy cùng Giai Ngô tìm hiểu nhé!

Tính chu vi hình chữ nhật lớp 3

Hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật là hình tứ giác có bốn góc vuông. Ngoài ra, hình chữ nhật còn được hiểu là tứ giác lồi có bốn góc vuông hoặc hình bình hành có một góc vuông.

Hình chữ nhật là hình có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn thẳng. Hình chữ nhật là hình có các cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Chu vi đẹp nhất

Chúng ta có thể nhận biết hình chữ nhật qua các đặc điểm sau:

 • Là tứ giác có 3 góc vuông.
 • Hình thang cân và có một góc vuông.
 • Một hình bình hành với một góc vuông.
 • Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.

Chu vi là gì?

Chu vi được hiểu là độ dài đo được của một đoạn thẳng bao quanh một mặt phẳng hai chiều. Nói cách khác, chu vi là độ dài của đoạn thẳng bao quanh khu vực trong một hình.

Mỗi hình đã cho có một chu vi và cách tính khác nhau. Chúng ta thường sử dụng các phép tính chu vi như tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, hình tam giác, v.v.

Chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu?

Chu vi hình chữ nhật là độ dài đoạn thẳng bao quanh mặt phẳng hình chữ nhật. Ta có thể tính chu vi hình chữ nhật dựa vào các số đo chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật.

Chu vi hình chữ nhật có thể được tính bằng tổng các độ dài của chiều dài và chiều rộng (cùng đơn vị) rồi nhân với 2.

Chu vi đẹp nhất

Công thức tính chu vi hình chữ nhật lớp 3

Dựa vào chu vi hình chữ nhật. Ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật sau:

P = (a + b) x 2

Trong đó:

 • P là chu vi của hình chữ nhật.
 • a là chiều dài của hình chữ nhật.
 • b là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

Để các bạn hiểu rõ hơn về công thức tính chu vi hình chữ nhật lớp 3, Mang Tận Nhà sẽ đưa ra ví dụ áp dụng sau nhé!

Ví dụ tính chu vi hình chữ nhật lớp 3:

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 7cm. Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là bao nhiêu?

Trả lời:

Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là:

(9 + 7) x 2 = 32 cm

Đáp số: 32 cm

Một số dạng bài tập về cách tính chu vi hình chữ nhật lớp 3

Hình thức 1:

Tìm chu vi hình chữ nhật khi biết chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó

Đây là bài toán dễ nhất trong ba bài toán. Với dạng tính chu vi hình chữ nhật khi biết chiều dài, chiều rộng ta chỉ cần áp dụng công thức:

P = (a + b) x 2

Ví dụ: Tính chu vi của một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 7cm và 5cm?

Câu trả lời:

Chu vi tấm bìa hình chữ nhật là: (7 + 5) x 2 = 24 cm

Chu vi đẹp nhất

Dạng 2

So sánh chu vi của các hình chữ nhật

Với dạng toán so sánh chu vi hình chữ nhật, chúng ta thực hiện theo hai bước sau:

 • Bước 1: Tính chu vi mỗi hình chữ nhật. Trả về kết quả của phép tính chu vi hình chữ nhật với cùng một đơn vị đo.
 • Bước 2: Bắt đầu so sánh chu vi của các hình chữ nhật.

Ví dụ: So sánh hai hình chữ nhật sau:

 • Hình chữ nhật ABCD có độ dài hai cạnh lần lượt là 9cm và 7cm.
 • Hình chữ nhật EFGH có các chiều dài chiều rộng và chiều dài là 5 cm và 7 cm.

Câu trả lời:

Chu vi hình chữ nhật ABCD là: (9 + 7) x 2 = 32cm

Chu vi hình chữ nhật EFGH là: (5 + 7) x 2 = 24cm

Ta thấy 32cm> 24cm nên chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhật EFGH.

Chu vi đẹp nhất

Mẫu 3

Cho biết chu vi hình chữ nhật, biết chiều dài hoặc chiều rộng. Tính cạnh còn lại

Với dạng tính chu vi hình chữ nhật này, ta có thể thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Đọc và xác định dữ liệu chủ đề đã cho.
 • Bước 2: Tính nửa chu vi hình chữ nhật. Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật có 2 cách: chiều dài + chiều rộng hoặc chia chu vi hình chữ nhật cho 2 (P: 2).
 • Tìm cạnh còn lại bằng công thức nửa chu vi hình chữ nhật = Chiều dài + chiều rộng.

Chu vi đẹp nhất

Ví dụ: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 32m. Chiều rộng của sân là 7m. Tính độ dài của thửa ruộng hình chữ nhật?

Câu trả lời:

Nửa chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là:

32: 2 = 16 phút

Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là:

16 – 7 = 9phút

Giải bài tập tính chu vi hình chữ nhật lớp 3 trong SGK

Câu 1 trang 87 SGK ngữ văn lớp 3.

Tìm chu vi hình chữ nhật có:

Chiều dài 10 cm và chiều rộng 5 cm

Chiều dài 2dm và 13cm. chiều rộng

Trả lời:

Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 10cm và chiều rộng 5cm là:

(10 + 5) x 2 = 30cm

Ta có: 2dm = 20cm

Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 20cm và chiều rộng 13cm là:

(20 + 13) x 2 = 66cm

Đáp số: 30cm; 66cm

Câu 2 trang 87 SGK ngữ văn lớp 3.

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng 20m. Tính chu vi mảnh đất

Trả lời:

Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là:

(35 + 20) x 2 = 110m

Đáp số: 110m

Câu 3 trang 87 SGK ngữ văn lớp 3.

Xét hai hình chữ nhật ABCD có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 63cm và 31cm. Và hình chữ nhật MNPQ có chiều dài 54cm, chiều rộng 40cm. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

A. Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ

B. Chu vi hình chữ nhật ABCD nhỏ hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ

C. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình chữ nhật MNPQ

Trả lời:

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(63 + 31) x 2 = 188cm

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

(54 + 40) x 2 = 188cm

Vậy đáp án đúng là C.

Chu vi đẹp nhất

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến công thức tính chu vi hình chữ nhật lớp 3. Hi vọng bài viết này của Mang Tận Nhà đã giúp các bạn giải đáp mọi thắc mắc về công thức tính chu vi hình chữ nhật. Hãy theo dõi Mang Tận Nhà mỗi ngày để biết thêm nhiều thông tin hay nhé!

Source: Banggiaonline.com
Category: Là gì

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.