Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Hình hộp chữ nhật là một kiến ​​thức quan trọng của chương trình Toán lớp 5. Vì vậy, học sinh cần nắm vững công thức tính chu vi và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật để làm tốt các bài tập. Bài viết hôm nay của Mang Tận Nhà sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn nhé!

Tính chu vi và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Tính diện tích xung quanh hình chữ nhật

Công thức tính chu vi hình hộp chữ nhật như sau:

Sxq = 2h + (a + b)

Tuyên bố bằng lời nói:

Diện tích xung quanh của một hình hộp chữ nhật bằng tích của chu vi đáy và chiều cao.

Mô tả xung quanh bức tranh đẹp nhất

Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Công thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật như sau:

Stp = Sxq + 2ab = 2h (a + b) + 2ab

Tuyên bố bằng lời nói:

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bằng tổng các diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật và hai mặt còn lại.

Trong đó:

  • Sxq là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật.
  • a và b lần lượt là chiều dài và chiều rộng.
  • h là chiều cao của hình hộp chữ nhật đó.

hình nền màn hình hop tốt nhất

Các dạng bài toán tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Để nắm vững kiến ​​thức về công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, hãy cùng Giai Ngô theo dõi các bài tập ví dụ sau.

Dạng 1: Tính diện tích xung quanh hoặc toàn phần của hình hộp chữ nhật

Bài tập 1: Xét một hình hộp chữ nhật có các kích thước dài 20m, rộng 7m và cao 10m. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật trên.

Giải pháp:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật trên là:

Sxq = 2.h. (a + b) = 2 x 10 x (20 + 7) = 540 (m2)

Đáp số: 540 m2

Bài tập 2: Tìm diện tích toàn phần của một hình hộp chữ nhật có chiều cao là 3cm, chiều dài là 5,4cm và chiều rộng là 2cm.

Giải pháp:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h (a + b) = 2 x 3 x (5,4 + 2) = 44,4 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.ab = 44,4 + 2 x 5,4 x 2 = 66 (cm2)

Đáp số: 66 cm2

Bài tập 3: Một hộp làm bằng bìa cứng hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 16 cm và chiều cao 12 cm. Tính diện tích các tấm thẻ được dùng để làm một hộp đó (không tính các cạnh đã dán).

Giải pháp:

Diện tích tấm bìa dùng để làm hình hộp là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Chu vi của hình hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích của tấm bìa được dùng để làm hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2)

Đáp số: 1784 cm2

Tôi đang thực hiện một chút nghiên cứu xung quanh và cố gắng tìm ra điều gì tốt nhất

Dạng 2: Biết diện tích xung quanh hoặc toàn phần, tìm chu vi hình đáy hoặc chiều cao của hình hộp chữ nhật.

Phương pháp tính toán:

Từ công thức Sxq = (a + b) x 2 xh:

  • Tìm chiều cao theo công thức: h = Sxq: [(a + b) x 2] = Sxq: (a + b): 2.
  • Tìm tổng chu vi của đáy theo công thức: Chu vi đáy = Sxq: h.

Bài tập 4: Chu vi hình hộp chữ nhật là 420cm2, chiều cao là 7cm. Tính chu vi đáy của hình hộp chữ nhật trên.

Giải pháp:

Chu vi phần đáy của hình chữ nhật là:

Sxq: h = 420: 7 = 60 (cm)

Đáp số: 60 cm

Bài tập 5: Một phòng học hình chữ nhật có các kích thước lần lượt là: chiều dài 7,8m, chiều rộng 6,2m, chiều cao 4,3m. Người ta cần sơn trần và tường của căn phòng này biết tổng diện tích các cửa là 8,1m2. Tính diện tích cần sơn của căn phòng đó.

Giải pháp:

Diện tích xung quanh lớp học (kể cả diện tích cửa ra vào) là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật.

Diện tích sơn trong phòng học sẽ bằng diện tích xung quanh trừ đi tổng diện tích cửa cộng với diện tích một đáy (trần nhà).

Diện tích xung quanh của phòng học trên là:

Sxq = 2 x 4,3 x (7,8 + 6,2) = 120,4 (m2)

Diện tích trần của phòng học trên là:

Trần = 7,8 x 6,2 = 48,36 (m2)

Diện tích được sơn trong lớp học là:

(120,4 + 48,36) – 8,1 = 160,66 (m2)

Đáp số: 160,66 (m2)

Tính diện tích xung quanh và cách tính chính xác nhất của màn hình

Giải bài tập SGK tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Sau khi hiểu công thức tính chu vi và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtHãy cùng Giải bài tập SGK Toán 5 Giải bài tập diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật nhé!

Bài 1 trang 110 SGK Toán 5

Tính chu vi và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm, chiều cao 3dm.

Giải pháp:

Chu vi của hình hộp chữ nhật là:

(5 + 4) × 2 × 3 = 54 (dm2)

Diện tích của đáy hình hộp chữ nhật là:

5 × 4 = 20 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

54 + 20 × 2 = 94 (dm2)

Trả lời: Diện tích xung quanh: 54dm2; Tổng diện tích: 94dm2

Bài 2 trang 110 SGK Toán 5

Một công nhân đóng một cái hộp bằng tôn không có nắp, có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 9dm. Tính diện tích tấm tôn dùng để làm thùng (không kể mép hàn).

Giải pháp:

Chu vi của cái thùng là:

(6 + 4) x 2 x 9 = 180 (dm2)

Diện tích của đáy thùng là:

6 x 4 = 24 (dm2)

Diện tích tấm tôn để làm thùng là:

180 + 24 = 204 (dm2)

Trả lời: 204 dm2

Bước tiếp theo là sử dụng sách giáo khoa để tính toán các số liệu thống kê xung quanh và kết quả tính toán chính xác nhất.

Xem thêm: Tính chất hình chữ nhật? 4 dấu hiệu nhận biết HCN

Hy vọng bài viết trên của Mang Tận Nhà đã giúp bạn biết được công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Hãy theo dõi Giai Ngô để có thêm nhiều kiến ​​thức bổ ích nhé!

Source: Banggiaonline.com
Category: Là gì

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.