Từ vựng về hồ Hoàn Kiếm

Hồ Hoàn Kiếm là địa điểm săn Tây yêu thích của những người học tiếng Anh, cũng như là điểm đến yêu thích của bạn bè quốc tế. Xin giới thiệu với các em về vẻ đẹp của Hồ Gươm cũng như câu chuyện đẹp nhất của Việt Nam.

Hồ Hoàn Kiếm là địa điểm săn ảnh yêu thích của dân phượt học tiếng Anh, đồng thời là điểm đến yêu thích của bạn bè quốc tế. Xin giới thiệu với các em về vẻ đẹp của Hồ Gươm cũng như câu chuyện đẹp nhất của Việt Nam.

học tiếng Anh


A. Từ vựng về sự tích hồ Hoàn Kiếm

1. Truyền thuyết | ˈLedʒənd | truyền thuyết

2. kiếm huyền diệu | ˈMædʒɪkl̩ sɔːd | thanh gươm thần

3. lưỡi kiếm | bleɪd əv ðə sɔːd | lưỡi

4. inscribe / ɪnˈskraɪb | khắc

5. Ý Trời / ðə wl̩ əv ˈhevn̩ | Thuận Thiên (theo ý Trời)

6. Vua rồng / ˈdræɡən kɪŋ | Vua rồng

7. cung điện dưới nước / ˈʌndəwɔːtə ˈpælɪs | bể nuôi cá

8. ngư dân / ˈfɪʃəmən | ngư dân, ngư dân

9. army / ˈɑːmi | quân đội

10. net / net | net

11. chuôi kiếm / hɪlt əv ðə sɔːd | chuôi kiếm

12. cây đa / ˈbænjən triː | cây đa

13. sức mạnh / sức mạnh / sức mạnh

14. quốc gia độc lập / ˌɪndɪˈpendənt ˈkʌntri | đất nước độc lập

15. thanks to / θæŋks tuː | nhờ vào

16. chiến thắng / ˈvɪktərɪ | thắng lợi

17. boating / ˈbəʊtɪŋ | Chèo thuyền

18. Green Water Lake / ɡriːn ˈwɔːtə leɪk | Hồ Tả Vọng

19. Đột nhiên / sʌdn̩li | đột ngột

20. Golden Turtle / ˈɡəʊldən ˈtɜːtl̩ | Rùa vàng

21. Bề mặt / ˈsɜːfɪs | trỗi dậy

22. Dây curoa / dây đai | thắt lưng

23. Lặn / daɪv | lặn

24. Độ sâu / depθ | độ sâu

25. phát sáng / ˈɡləʊɪŋ | sáng chói, tỏa sáng

26. thừa nhận | əkˈnɒlɪdʒ | hiểu biết

27. rename / riːˈneɪm / đổi tên

B. Truyền thuyết về Hồ Hoàn Kiếm

“Trong số rất nhiều truyền thuyết và câu chuyện kể về Lê Lợi, nổi tiếng nhất liên quan đến thanh gươm thần của ông.

Truyền thuyết kể rằng lưỡi kiếm có khắc dòng chữ Ý chí của trời, đến từ Long Vương trong cung điện dưới nước của ông.
Một người đánh cá, sau này gia nhập quân đội của Lê Lợi, đã mắc vào lưới của thanh gươm. Cán kiếm do chính Lê Lợi tìm thấy ở gốc cây đa.
Những câu chuyện kể rằng Lê Lợi đã rất cao khi sử dụng gươm và nó đã mang lại cho ông sức mạnh của nhiều người.

Một ngày nọ, không lâu sau khi người Trung Quốc chấp nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập (nhờ chiến công của Lê Lợi), Lê Lợi chèo thuyền trên Hồ Nước Xanh. Bỗng một con rùa lớn nổi lên, lấy thanh gươm từ thắt lưng Lê Lợi rồi lặn xuống vực sâu, ngậm thanh gươm phát sáng trong miệng.
Sau đó Lê Lợi thừa nhận thanh gươm đã mang về cho Long Vương cùng với Rùa vàng, và ông đặt tên cho hồ là Hồ Gươm trả lại: Hồ Hoàn Kiếm ”.


Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết:


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.