Vị trí của trạng từ

Trạng từ là một từ được sử dụng để sửa đổi một động từ, một tính từ, một trạng từ khác hoặc cả một câu. Vị trí: Một trạng từ thường đứng trước từ hoặc mệnh đề mà nó cần sửa đổi.

Trạng từ trong du học Một từ được sử dụng để sửa đổi một động từ, một tính từ, một trạng từ khác hoặc toàn bộ câu. Vị trí: Một trạng từ thường đứng trước từ hoặc mệnh đề mà nó cần sửa đổi. Nhưng cũng tùy từng trường hợp câu mà người ta có thể đặt sau hoặc cuối câu.

vị trí của trạng từ


VỊ TRÍ CỦA QUẢNG CÁO
1. Trước động từ thường: (đặc biệt là các trạng từ chỉ tần suất: thường xuyên, luôn luôn, thường xuyên, hiếm khi …)

Ví dụ: Họ thường dậy lúc 6 giờ sáng
2. Giữa động từ phụ và động từ thường

Ví dụ: Tôi đã + gần đây + đã hoàn thành bài tập về nhà của tôi
3. Sau động từ tobe / dường / cảm thấy / nhìn… và trước tính từ: tobe / dường như / cảm thấy / nhìn… + adv + adj
Ví dụ: Cô ấy rất tốt
4. Phía sau “Too”: V (normal) + Too + adv
Ví dụ: The Teacher nói với một cách nhanh chóng
5. Trước “đủ”: V (thường) + too + adv
Ví dụ: Giáo viên nói đủ chậm để chúng tôi hiểu
6. Trong cấu trúc so… that: V (thường) + so + adv + that
Ví dụ: Jack đã lái xe quá nhanh nên anh ấy đã gây ra tai nạn
7. Ở cuối câu
Ví dụ: Bác sĩ bảo tôi thở vào từ từ
8. Thường đứng một mình ở đầu câu bổ nghĩa cho cả câu.
Ví dụ: Thật không may, ngân hàng đã đóng cửa vào thời điểm tôi đến đây


Bạn cũng có thể tham khảo các bài viết này:


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.